زندگی نامه هادی سروش

متولد:
1349-06-22
خلاصه مطلب:
درسال 1349 در خانواده روحانی در تهران متولد شد. جد مادری‏‌اش آیت‏ الله انصاری‏ محلاتی است که یکی از اوتاد زمان خود بوده است.
وی با اعتقاد و عشقی که به روحانیت داشت که همان مسیر سفیران‏ الهی است درسال 1365 وارد حوزه علمیه قم شد که البته سلوک صادقانه و تشویقات پدر که از شاگردان شناخته‏ شده "امام خمینی" بود، سهم مهمی دراین جهت برایش آفرید.
سال 1372 با شروع درس خارج فقه در بخش "عبادات" راه توفیق حضور در درس پربار « آیت‏ الله شبیری‏ زنجانی» یافت و در بخش"حقوق" درس «آیت‏ الله صانعی» را دید که آشنائی با سبک" فقه امام‏ راحل" را از اوصاف این درس می ‏دانست  و در قسمت "معاملات" فقه، از درس دقیق«آیت‏ الله وحیدخراسانی» بهره برد.
خارج اصول را به‏ جهت شناسائی "مبانی اصولی امام‏ خمینی" شرکت در درس« آیت‏ الله فاضل‏ لنکرانی» را انتخاب کرد و برای تکمیل دوره اصولی خود و آگاهی از مبانی اساطین فن اصول، به محضر درس منحصر به فرد«آیت‏ الله وحیدخراسانی» رفت.
درشاخه علوم عقلی نیز از «آیت‏ الله جوادی‏ آملی» و «آیت‏ الله انصاری‏ شیرازی» و بیشتر از محضر «آیت‏ الله حسن‏ زاده ‏آملی» خواست توشه ببرد و نیز در عرفان‏ نظری هم توفیق‏ الهی شاملش شد و در"حلقه محدود" معرفتی «حضرت حسن ‏زاده ‏آملی» حضور یافت. از دیگر توفیقات‏ الهی برایش شرکت حدود ده سال در درس تفسیر قرآن «آیت‏ الله جوادی‏ آملی» بود .
از سال 1372در مدارس علمیه حوزه قم مشغول به مباحثه مقدمات در ادبیات و منطق و سطوح ابتدائی فقه و اصول نظیر اصول‏ فقه مظفر و شرح لمعه بوده و هست. ازسال1386مباحثه سطوح عالی فقه و اصول و فلسفه را به‏ صورت عمومی دارد. گرایش فکری اش "معرفتی" و "قرآنی" و "فقه اجتماعی" است.
هر آنچه از این ایشان خواندید، نشانه کمال نیست، بلکه وسیله ‏ای است برای رسیدن به کمال.

مقالات