<![CDATA[پایگاه خبری جماران - امام خمینی - انقلاب اسلامی]]> https://www.jamaran.news Tue, 18 Feb 2020 02:07:40 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا هم تحریم‌های سوریه را اجرا می‌کند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356951 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356951-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه سوریه اعمال کرد و طی آن 8 بازرگان و دو نهاد سوریه را تحریم کرد.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 23:46:22 +0000
<![CDATA[3 سال حبس مجازات آتش‌ زدن پرچم رژیم صهیونیستی]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356950 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356950-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
یک بحرینی به دلیل آتش‌زدن پرچم اسرائیل به 3 سال حبس محکوم شد. صدور این حکم، خشم مردم بحرین را برانگیخته و مردم این کشور در رسانه‌های اجتماعی با انتقاد از این حکم گفتند که رژیم آل خلیفه به دنبال خشنود کردن رژیم صهیونیستی از خود است.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 22:41:42 +0000
<![CDATA[80 درصد از مبتلایان به کرونا بهبود می یابند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356949 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356949-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: به نظر می رسد که ویروس کرونا مانند دیگر ویروس‌ها مانند سارس و مرس کشنده نیست.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 22:25:45 +0000
<![CDATA[جاده دندی به تکاب بازگشایی شد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356946 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-204/1356946-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 22:25:11 +0000 <![CDATA[وزیر نفت: تکمیل طرح انتقال نفت گوره به جاسک در اولویت است]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356945 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-202/1356945-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 17 Feb 2020 22:23:15 +0000 <![CDATA[برگزاری جشنواره نمایش عروسکی یزد نیازمند همکاری ارگان‌هاست]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356947 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-223/1356947-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 17 Feb 2020 22:02:05 +0000 <![CDATA[رویکردجشنواره عروسکی آموزش شهروندان از طریق برنامه های فرهنگی است]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356944 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-223/1356944-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 17 Feb 2020 21:52:00 +0000 <![CDATA[کارشناس فوتبال: استقلال می تواند از گروهش صعود کند/ شهرخودرو تجربه کمی دارد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356940 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-160/1356940-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
کارشناس فوتبال گفت:استقلال گروه بهتری نسبت به شهرخودرو دارد و بازیکنانش هم تجربه بیشتری دارند و دست کادرفنی هم بازتر است.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 21:47:36 +0000
<![CDATA[تاکید شورای شهر یزد برای ورود شهرداری به مباحث آموزش شهروندی]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356942 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-223/1356942-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C ]]> Mon, 17 Feb 2020 21:46:38 +0000 <![CDATA[بانوان در خانواده و تولید و کارآفرینی نقش موثری دارند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356943 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-207/1356943-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 21:41:17 +0000 <![CDATA[تصویب طرح احداث یادبود سردار شهید سلیمانى و یادبود مسافران شهید هواپیمانى اوکراینى]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356948 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/1356948-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
]]>
Mon, 17 Feb 2020 21:34:06 +0000
<![CDATA[پوستر نخستین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد رونمایی شد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356939 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-223/1356939-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 21:13:55 +0000 <![CDATA[مسی و همیلتون برندگان مشترک جایزه لاروس]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356929 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-160/1356929-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
راننده بریتانیایی و مهاجم بارسلونا برای نخستین بار برنده جایزه لاروس شدند و به طور مشترک جایزه بهترین ورزشکار مرد را دریافت کردند.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 20:39:25 +0000
<![CDATA[کاهش ابر و باران های پراکنده طی دو روز آینده در گیلان]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356930 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-217/1356930-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:37:37 +0000 <![CDATA[مردم نمایندگانی با قدرت دفاع از ارزش‌های انقلاب راهی مجلس کنند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356932 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-218/1356932-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:36:18 +0000 <![CDATA[راه های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز اما لغزنده است]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356933 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-191/1356933-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:29:29 +0000 <![CDATA[سه هزارنفر از مردم آذربایجان شرقی بامقام معظم رهبری دیدار می کنند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356934 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-191/1356934-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:29:28 +0000 <![CDATA[تعطیلی برخی از مدارس آذربایجان شرقی در ۲۹ بهمن]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356935 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-191/1356935-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:26:46 +0000 <![CDATA[نامزدهای صادق میثاق نامه دیده بان شفافیت را امضا کنند]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356936 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-207/1356936-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:26:43 +0000 <![CDATA[لاریجانی: ایران آماده‌ی همه نوع همکاری با دولت جدید لبنان است]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356928 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356928-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
لاریجانی با بیان این که ایران به طور کلی معتقد است که مسائل خاورمیانه با گفت وگو حل و فصل می‌شود، افزود: ما و نیروهایی در یمن با طرف‌های مختلف در حال گفت‌وگو برای حل بحران این کشور هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 20:25:33 +0000
<![CDATA[حمله مسلحانه اوباش به ورزشکار قوی ترین مردان ایران در شهریار]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356937 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-218/1356937-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1 ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:23:49 +0000 <![CDATA[تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه: 8 فرد و 2 نهاد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356927 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356927-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
دربیانیه شورای اروپا ادعا شده است که فعالیت‌های افراد تحریم شده مستقیما در راستای منافع دولت بشار اسد بوده است.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 20:23:03 +0000
<![CDATA[تعطیلی برخی مدارس آذربایجان‌شرقی در روز سه‌شنبه]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356931 /بخش-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-191/1356931-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:17:41 +0000 <![CDATA[گفت وگوی برجامی روسیه و انگلیس درباره برجام]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356926 /بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1356926-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
در دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر انگلیس به مسائل مربوط با برنامه جامع اقدام مشترک برای حل و فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران (برجام) و نیز حفظ ثبات راهبردی توجه خاص شد.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 20:16:30 +0000
<![CDATA[برخی مدارس اردبیل در روز سه شنبه تعطیل اعلام‌ شد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356938 /بخش-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-193/1356938-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 20:15:55 +0000 <![CDATA[روند اجرایی پروژه گوره به جاسک طبق برنامه زمان بندی شده پیش می رود]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356925 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-202/1356925-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF ]]> Mon, 17 Feb 2020 19:55:37 +0000 <![CDATA[پیش‌بینی تدابیر لازم برای رای‌گیری در شرایط بحرانی مانه‌وسملقان]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356924 /بخش-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-199/1356924-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86 ]]> Mon, 17 Feb 2020 19:53:12 +0000 <![CDATA[«پوریا پورسرخ» مجری مسابقه تلویزیونی شد]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356923 /بخش-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1356923-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
مسابقه تلویزیونی «ایرانیش» با اجرای «پوریا پورسرخ» و تهیه‌کنندگی «احسان ارغوانی» روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 19:52:26 +0000
<![CDATA[انصراف ۵۹ کاندیدای مجلس در لرستان]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356920 /بخش-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-219/1356920-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 ]]> Mon, 17 Feb 2020 19:46:22 +0000 <![CDATA[وزیر بهداشت: موردی از آلودگی کرونا در هیچ نقطه ای از کشور نداریم]]> https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1356919 /بخش-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1356919-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
وزیر بهداشت، گفت: تا کنون هیچ موردی از آلودگی کرونا ویروس در کشور نداشته ایم.
]]>
Mon, 17 Feb 2020 19:46:07 +0000