صدور حکم اتاق حل اختلاف فیفا به سود امید سینگ

بازیکن تیم آلومینیوم اراک موفق به محکوم کردن یک باشگاه هندی در شکایت به فیفا شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، در پی بروز اختلاف بین آقای امید سینگ و یک باشگاه هندی، دفتر حقوق ورزش اسپولگ به وکالت از این بازیکن، شکایتی نزد اتاق حل اختلاف فیفا به طرفیت باشگاه هندی مطرح نمود.

پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، در نهایت پنل سه نفره‌ی رسیدگی‌کننده در اتاق حل اختلاف فیفا، شکایت مطرح شده توسط دفتر حقوق ورزش اسپولگ را مورد پذیرش قرار داده و ضمن محق تشخیص دادن بازیکن ایرانی، باشگاه هندی را به پرداخت مبلغی تقریباً معادل کل قرارداد ۲ ساله‌ی وی، در برگیرنده‌ی حقوق معوقه و غرامت فسخ غیرموجه، محکوم نمود.

در این پرونده، آقایان روزبه وثوق احمدی و امیر ارسلان اسکندری از دفتر حقوق ورزش اسپولگ، وکالت بازیکن ایرانی را بر عهده داشتند. مطابق مقررات، این رای قابل تجدیدنظرخواهی نزد دیوان دیوان داوری ورزش (CAS) است.

 

دیدگاه تان را بنویسید