دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اطلاعیه ای صادر کرد که در آن علاوه بر تأکید بر الزام به رعایت شرایط قانونی برای انجام فعالیت در قالب جبهه های حزبی، فهرست جبهه های تشکیل شده مطابق شرایط قانونی را منتشر نمود.

به گزارش جماران؛ با توجه به انجام برخی فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اطلاعیه ای صادر نمود که در آن ضمن تأکید بر الزام به رعایت شرایط قانونی برای انجام فعالیت در قالب جبهه های حزبی، فهرست جبهه های تشکیل شده مطابق شرایط قانونی را منتشر نمود.

در اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی آمده است:

بسمه تعالی

 با توجه به انجام برخی فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تذکر نکات ذیل را لازم می داند:

۱. مطابق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، جبهه شامل تعدادی احزاب دارای پروانه است که در زمینه فعالیت مشخص و با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل می شود.

۲. به طور معمول، در آستانه انتخابات مختلف، برخی احزاب و گروه های سیاسی به منظور ائتلاف و همگرایی، مبادرت به تشکیل جبهه می نمایند که برابر قانون احزاب می بایست کلیه مسؤولیت آن را بپذیرند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند؛ لذا ضمن تا کید بر انجام فرآیند قانونی پیش گفته ، فعالیت های ائتلافی کلیه احزاب و گروه های سیاسی ، فقط در قالب و عنوان مقرر در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی وجاهت دارد و استفاده از سایر عناوین مغایر با عناوین مصرح در قانون پذیرفته نیست.

۳. به منظور تنویر افکار عمومی، تعداد و مشخصات دوازده جبهه حزبی که تشکیل آن ها مطابق فرایند قانونی و با اطلاع رسانی به کمیسیون احزاب انجام شده است، به شرح پیوست اعلام می شود. بدیهی است سایر احزاب پروانه دار متقاضی تشکیل جبهه می بایست فرایند ذکر شده در قانون احزاب را طی نمایند.

 

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

 

 

 

ردیف

عنوان جبهه

 

احزاب و گروههای سیاسی عضو جبهه

 

نماینده جبهه

 

محدوده فعالیت

 

تاریخ طرح در کمیسیون

 

1

جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

 

۱- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی  ۲- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی  ۳- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  ۴- جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی  ۵- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی  ۶- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی  ۷- کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

 

آقای  غلامعلی حداد عادل

 

سراسر کشور ۲۰ آذر ۹۸

 

2 جبهه اصلاحات ایران

 

۱-حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ۲- حزب اسلامی کار ۳- انجمن اسلامی مهندسان ایران ۴- سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ۵- جمعیت زنان مسلمان نواندیش ۶- حزب کارگزاران سازندگی ایران ۷- حزب ندای ایرانیان ۸- حزب همبستگی ایران اسلامی۹- مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی ۱۰- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران ۱۱- سازمان معلمان ایران ۱۲- حزب اعتماد ملی ۱۳- مجمع نیروهای خط امام (ره) ۱۴- حزب آزادی ۱۵- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ۱۶- حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی ۱۷- حزب جوانان ایران اسلامی ۱۸- حزب مردم سالاری ۱۹- حزب توسعه ملی ایران اسلامی ۲۰- جمعیت تولید گرایان ۲۱- حزب پیشرو اصلاحات ۲۲- انجمن روزنامه نگاران زن ایران۲۳- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ۲۴- مجمع ایثارگران ۲۵- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران ۲۶- انجمن اسلامی معلمان ایران ۲۷- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها

 

آقایان حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده

 

سراسر کشور

 

۱۱ اسفند ۹۹

 

3 جبهه ایستادگی ایران اسلامی

 

۱- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی  ۲ – حزب سبز  ۳- حزب نیک اندیشان ایران اسلامی  ۴- جامعه جوانان متحد اسلامی    ۵- تشکل اسلامی فارغ التحصیلان لرستانی آقای عبد الحسین روح الامینی  نجف آبادی

 

سراسر کشور ۲۰ آذر۹۸
4 جبهه پایداری انقلاب اسلامی ۱-حزب عدالت طلبان ایران اسلامی  ۲-  حزب نیک اندیشان ایران اسلامی آقای مرتضی  آقا تهرانی سراسر کشور ۱۶ بهمن۹۸
5 جبهه پیشرفت ، رفاه و عدالت ۱جمعیت حامیان انقلاب اسلامی  ۲- جمعیت انسجام اسلامی استان تهران   ۳- جمعیت جوانان انقلاب اسلامی  ۴- جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی   ۵- حزب اسلامی ایران زمین  ۶- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی  ۷- جمعیت طرفداران نظم و قانون   ۸- انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا   ۹-  جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران   ۱۰- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان  ۱۱-  مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی ۱۲- تشکل اسلامی فارغ التحصیلان لرستانی آقای شهاب الدین صدر سراسر کشور ۵ تیر۹۸
6 جبهه پیروان خط امام و رهبری ۱-جامعه اسلامی مهندسین ۲- جامعه جوانان متحد اسلامی ۳- جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار ۴- جامعه اسلامی مدیران ۵- حزب موتلفه اسلامی ۶- جمعیت اسلامی فرهنگیان ۷ – جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ۸ – جامعه اسلامی فرهنگیان ۹ – جامعه اسلامی ورزشکاران ۱۰- جمعیت پیروان زینب (س) آقای محمد رضا باهنر سراسر کشور ۱۶بهمن۹۸
7 جبهه تحول گرایان ایران اسلامی ۱- مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی  ۲- کانون همبستگی فرهنگیان ایران   ۳- حزب اسلامی ایران زمین    ۴- حزب همدلی مردم تحول خواه آقای اکبر مرتضوی کیاسری سراسر کشور ۱۸دی۹۸
8 جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) ۱- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران ۲- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ۳- جامعه اسلامی مهندسین ۴- کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ۵- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ۶- جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار ۷- جامعه اسلامی کارمندان ۸- جمعیت پیروان زینب  ۹- جامعه اسلامی فرهنگیان ۱۰- جمعیت اسلامی فرهنگیان ۱۱- جامعه جوانان متحد اسلامی ۱۲- جمعیت پیروان زینب (س) آقای  محمدحسن رحیمیان سراسر کشور ۲۱فروردین۹۶
9 جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران ۱- حزب مستقل و اعتدال ایران  ۲- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی ۳- حزب مستقل کار  ۴- کانون همبستگی فرهنگیان ایران  ۵- جمعیت طرفداران نظم و قانون ۶- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان آقای قدرتعلی حشمتیان سراسر کشور ۱۳مهر۹۸
10 جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی ( همنا) ۱-جمعیت فدائیان اسلام ۲- مجمع شاهد ایران اسلامی۳-حزب ثقلین آقای مرتضی طلائی سراسر کشور ۲۳فروردین۱۴۰۰
11 جبهه وحدت ملی ۱- حزب اعتلای اسلامی لرستان ۲- حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ۳- جمعیت هم اندیشان استان البرز آقای مهدی رحمتی سراسر کشور ۱۳بهمن۹۹
12     جبهه ائتلاف بزرگ نیروهای انقلاب اسلامی استان قم (ابناء ) ۱-جامعه جوانان متحد اسلامی ۲- حزب موتلفه اسلامی ۳- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران ۴ – جمعیت پیروان زینب (س) ۵ – جامعه اسلامی مهندسین آقای محمد عرب سراسر کشور ۶بهمن۹۸

 

 

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند
  • کدخبر: 1506295
  • منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
  • نسخه چاپی

موضوعات داغ

  • کدخبر: 1506295
  • منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.