زعفران ایران راهی کدام کشورها می شود؟

۷۹ درصد از زعفران ایران به پنج کشور صادرمی شود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛  سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت:324هزار و 589 کیلوگرم طلای سرخ، در سال گذشته به 60 کشور دنیا به ارزش  190میلیون و 323 هزار و 306 دلار صادر شده است.

وی افزود: هنگ کنگ، اولین مقصد زعفران ایرانی در سال گذشته  بود که  74هزار و 578 کیلوگرم  زعفران به ارزش 46 میلیون و 626هزار و 216 دلار  را خریداری کرده است که 23درصد وزن و 24.5درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی گمرک در خصوص دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی توضیح داد: امارات با خرید 59هزار و 791کیلوگرم به ارزش 33میلیون و 942هزار و 27دلار و سهم 18.4درصد وزن و 17.8درصد ارزش دومین خریدار زعفران ایرانی در سال 99بود و پس از آن اسپانیا با 49هزار و 25کیلوگرم و ارزش 26میلیون و 440هزار و 313دلار و سهم وزنی 15درصدی و ارزش حدودا 14درصدی  کشور سوم بوده است.

وی افزود:چین با  خرید چهل هزار و 139کیلوگرم زعفران به ارزش 22میلیون و  504هزار و 440دلار و سهم 12.3درصدی وزن و 11.8درصدی ارزش در جایگاه چهارم و نهایتا افغانستان با خرید 33هزار و 781کیلوگرم زعفران به ارزش 19میلیون و 168هزار و 608دلار پنجمین کشور خریدار زعفران ایرانی، با سهم خرید 10.4درصدی وزن و 10درصدی ارزش کل زعفران صادر شده کشور در سال 99 بوده است.

لطیفی در پایان افزود: باوجود صادرات زعفران به 60کشور دنیا، پنج کشور هنگ کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان، 257هزار و 314کیلوگرم زعفران  به ارزش 148میلیون و 681هزار و 604دلار را خریداری کردند که 79 درصد وزن و 78درصد ارزش کل صادرات این کالا در سال گذشته بوده است.

دیدگاه تان را بنویسید