جی پلاس؛

توضیحات امام درباره تعیین وصی خود

امام خمینی در سوم آذر ماه سال 56 در نامه ای درباره تعیین وصی خود توضیحاتی ارائه کردند.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در سوم آذر ماه سال 56 در نامه ای خطاب به آقایان اراکی، رضوانی خمینی، خاتم یزدی و سید عباس کریمی توضیحاتی درباره تعیین وصی خود دادند. متن نامه امام به شرح زیر است:

 

"بسمه تعالی

12 ذی‌الحجه 97

عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی[1] و کریمی را وصی قرار دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن است که مادام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب یکی یا دو نفر بقیۀ آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را خواستارم.

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی"

 

1 ـ به استناد مشروح وصیتنامه مندرج در صفحه 280 - ظاهراً - منظور، آقای سید عباس خاتم یزدی باشد. این وصیتنامه و نظایر آن پس از بازگشت امام خمینی به ایران لغو شد. 

 

صحیفه امام؛ ج 3، ص 270

 

دیدگاه تان را بنویسید