بیوگرافی و سخنرانی های فرشاد مومنی

متولد:
1334-03-02
شغل:

  استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و توسعه است.

در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی وی به عنوان دستیار در کنار میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور ارشد اقتصادی موسوی، کار می‌کرد.


 

 

سوابق کاری:

  استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و توسعه است.

 

خلاصه مطلب:

فرشاد مؤمنی  استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و توسعه است.

فرشاد مؤمنی از اعضای حزب جمهوری اسلامی بود و مسئولیت کمیته دانش‌آموزی این حزب را برعهده داشت.

در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی وی به عنوان دستیار در کنار میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور ارشد اقتصادی موسوی، کار می‌کرد.

فرشاد مومنی پیش و پس از انقلاب رابطهٔ نزدیکی با آیت الله سید محمد حسینی بهشتی داشت و هم‌اکنون نیز عضو مؤسسه تنظیم و نشر آثار شهید بهشتی می‌باشد.

وی که در دسته بندی اقتصاددانان نهادگرا به شمار می رود، به عنوان مشاور ارشد اقتصادی موسوی قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری فعالیت داشت.

كتاب‌های تالیفی

مومنی فرشاد، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، تالیف، None، 1374/01/01

مومنی فرشاد، آثار و پیامدهای فرهنگی عضویت ایران در گات، تالیف، انتشارات روش، 1379/08/14

مومنی فرشاد، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تالیف، نقش و نگار، 1386/01/01

گنجی بهاره، مجیدزاده رضا، اکبربیگی سپیده، مشفق زهرا، سلیمانی محدثه، مومنی فرشاد، اقتصاد سیاسی هدفمندسازی یارانه ها در ایران، تالیف، انتشارات پرکاس، 1393/03/01

مومنی فرشاد، نقش تبریزی بهرام، اقتصاد ایران در دوران دولت ملی، تالیف، انتشارات نهادگرا وابسته به موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد، 1394/05/01

نیکو نسبتی علی، مومنی فرشاد، اقتصاد دانش بنیان بررسی نقش فناوری و نواوری در توسعه اقتصادی، تالیف، نشر چشمه، 1395/04/01

مومنی فرشاد، نایب سعید، تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران، تالیف، نشر نهادگرا، 1395/10/01

كتاب‌های ترجمه شده

مومنی فرشاد، مومنی فریبا، نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1386/01/01

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Heidari Fatemeh, Vaez Mahdavi Mohammad Reza, Momeni Farshad, Minaii Bagher, Rogani Mehrdad, Fallah nader, Heidari Roghayeh, Gharebaghi Reza, Food Inequality Negatively Impacts Cardiac Health in Rabbits, PLoS ONE Journal, 3, 11, 2012/02/01

Aghajani Tir Norouz, Momeni Farshad, Bobovich Ganiev Tavarali, Exploring the Effects of Water Sector Investment In Economic Development in Iran, Ad hoc Networks (Elsevier), 131, 4, 2014/05/15

Fathollahi jamal, Momeni Farshad, Elahi Naser, najafi seyyd mohammad sajjad, Appropriate theoretical framework for understanding and analyzing economic issues in knowledge-based economy, Journal of the Knowledge Economy, 6, 3, 2015/10/15

 

 

 

توضیحات :

 فرشاد مومنی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و توسعه است.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

مومنی فرشاد، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، جهاد دانشگاهی، 1، 1، 1373/03/01

مومنی فرشاد، چند نکته پیرامون اهمیت استراتژیکی و آرمانی استقلال اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران، 0، 1، 1374/03/02

مومنی فرشاد، چند نکته پیرامون اهمیت آینده شناسی و دورنگری، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 2، 8، 1375/01/01

مومنی فرشاد، اقتصاد سیاسی خودروسازی در ایران، پیام ایران خودرو، 1، 1، 1380/02/19

مومنی فرشاد، آموزش زنان : سرمایه گذاری پربازده، کتاب علوم اجتماعی، 1، 1، 1380/03/01

مومنی فرشاد، جهانیان ناصر، امنیت اقتصادی و چالش های اقتصادی ایران، اقتصاد اسلامی، 1، 2، 1380/04/01

مومنی فرشاد، ایران و پدیده جهانی شدن، اقتصاد اسلامی، 4، 1380/10/01

مومنی فرشاد، تضعیف پول ملی سیاستی ناپایدار است، پیام ایران خودرو، 1، 1، 1380/11/09

مومنی فرشاد، اقتصاد سیاسی نگرش مالی به ارز نفت در برنامه های توسعه، فرهنگ و اندیشه، 2، 7، 1382/03/20

مومنی فرشاد، حرکت در مسیری تناقض آلود: نگاهی به نحوه تعامل فرهنگ، سیاست و اقتصاد در ایران عهد قاجار، اقتصاد و جامعه، 1، 2، 1383/08/12

مومنی فرشاد، رانت ، رانت جویی و توسعه اقتصادی، فرهنگ اندیشه، 3، 11، 1383/09/16

مومنی فرشاد، حرکت در مسیری تناقض آلود: نگاهی به نحوه تعامل فرهنگ و سیاست و اقتصاد در ایران عهد قاجار، اقتصاد و جامعه، 1، 2، 1383/11/08

مومنی فرشاد، ترکیب خردمندانه دولت و بازار در اصول اقتصادی قانون اساسی، اقتصاد و جامعه، 1، 3، 1384/04/21

مومنی فرشاد، اقتصاد سیاسی بودجه ریزی در ایران، اقتصاد و جامعه، 1384/10/01

مومنی فرشاد، ارزیابی نهادگرا از جایگاه دولت و بازار در فرایند توسعه ملی، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 6، 2، 1385/04/01

مومنی فرشاد، ضرورت ژرف کاوی در وجوه نظری و اجرایی عدالت، تکاپو، 1385/04/01

مومنی فرشاد، وصفی شهرام، پروتکل کیوتو، فرصت ها و چالش های پیش روی ایران، اقتصاد و جامعه، 2، 8، 1385/04/01

مومنی فرشاد، نگرش اسلامی به توسعه ملی در پرتو اندیشه های شهید سید محمد باقر صدر، دین و اقتصاد، 1385/04/01

مومنی فرشاد، اخلاق توسعه به مثابه رشته علمی جدید، دین و اقتصاد، 1، 2، 1385/07/01

مومنی فرشاد، ادراک اقتصادی و درک علم اقتصاد، اقتصاد و جامعه، 1، 3، 1385/10/01

مومنی فرشاد، توسعه روستایی ایران نگاه از بلندای تاریخ، اقتصاد و جامعه، 2، 10، 1385/11/02

مومنی فرشاد، شمسی زهرا، الزامات نهادی اقتصاد دانایی محور و میزان رعایت آن در قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصاد و جامعه، 3، 11، 1386/02/01

مومنی فرشاد، سه تنگنای شناختی مهم در راه نیل به توسعه اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، دین و اقتصاد، 2، 3 و 4، 1386/02/02

مومنی فرشاد، روح ابلاغیه ها در محاق کلاف سر در گم دولت و بازار و دور باطل توسعه نیافتگی، اقتصاد و جامعه، 3، 11، 1386/03/10

مومنی فرشاد، عدالت اجتماعی به مثابه سنگ بنای پایداری دستاوردهای انقلاب دانایی، اقتصاد و جامعه، 3، 12، 1386/04/01

مومنی فرشاد، رقابت بنگاه ها و کشورها در عصر دانایی، اقتصاد و جامعه، 3، 13 و 14، 1386/04/20

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آزاد سید ایمان، بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن در اقتصاد ایران، اقتصاد و جامعه، 4، 15 و 16، 1387/01/01

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع در آمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران وبعضی از کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، -، 7، 1387/07/24

مومنی فرشاد، نحوه مواجهه با مازاد درآمد نفتی در سه تجربه جهش قیمت نفت، اقتصاد و جامعه، 5، 17 و 18، 1387/10/01

مومنی فرشاد، ایران و چالش های مواجهه با علم بومی و علم جهانی، مطالعات اجتماعی ایران، 3، 1، 1388/03/20

مومنی فرشاد، پاشنه آشیل توسعه، اقتصاد و جامعه، 6، 19 و 20، 1388/04/01

مومنی فرشاد، ویژگی نظام اقتصادی رضاشاهی، اقتصاد و جامعه، 6، 21-22، 1388/06/23

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، محققی مجتبی، تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال9، 3، 1388/07/30

مومنی فرشاد، حری حمیدرضا، بانکداری مرکزی در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا: شناسایی و ارزیابی ابزارهای پولی کار آمد، پژوهشنامه اقتصادی، -، 6، 1388/10/01

مومنی فرشاد، یوسفی محمدقلی، مبارک اصغر، بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره وری وفقر درمناطق روستائی ایران، پژوهش های روستایی، 1، 1، 1388/11/14

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرائب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/01/01

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/04/01

مومنی فرشاد، چالش ها و چشم اندازهای توسعه اجتماعی در عصر دانایی، اقتصاد و جامعه، 7، 23،24، 1389/05/17

مومنی فرشاد، فطرس مستوره، اقتصاد سیاسی فساد: رانت منابع، دموکراسی و فساد، اقتصاد و جامعه، 7، 25و26، 1389/06/25

مومنی فرشاد، سیاست های اقتصادی ، عدالت اجتماعی و بخش کشاورزی، رفاه اجتماعی، دهم، 38، 1389/07/01

مومنی فرشاد، پاک نیت مرضیه، علل و پیامدهای فساد : از بررسی های مقطعی کشورها چه میدانیم، اقتصاد و جامعه، 7، 25و26، 1389/08/15

مومنی فرشاد، تحلیل های ساختاری صنعت و خدمات با تاکید بر خدمات تولیدی و اقتصاد جدید: تجربه ایران و برخی از کشورهای منتخب، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 1، 1389/10/10

مومنی فرشاد، اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1، 0، 1390/04/01

مومنی فرشاد، امینی میلانی مینو، کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامه های توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن، سیاست گذاری اقتصادی، 3، 5، 1390/04/08

باب الحوائجی فهیمه، مطلبی داریوش، حریری نجلا، مومنی فرشاد، تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سالهای 1358-1387، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1، 1، 1390/04/14

باب الحوائجی فهیمه، مطلبی داریوش، حریری نجلا، مومنی فرشاد، تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سا لهای 1358 1387، کتابداری و اطلاع رسانی، 1، 1، 1390/04/14

مومنی فرشاد، پیوند اخلاق و اقتصاد: خدمات اجتماعی استاد فقید میرمصطفی عالی¬نسب، دنیای بهتر (فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا)، 0، 0، 1390/04/20

مومنی فرشاد، امینی میلانی مینو، توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن، رفاه اجتماعی، 11، 42، 1390/05/18

چهاربند فرزانه، مومنی فرشاد، چالشها و چشم اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران:نگاه از زاویه آموزش پایه، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1، 4، 1390/06/25

مومنی فرشاد، اصلاح در ساختار مالی دولت : بازخوانی یک الگوی بومی، اقتصاد و جامعه، 27، 28، 1390/06/30

ساعی علی، قاراخانی معصومه، مومنی فرشاد، دولت و سیاستهای آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388، فصلنامه علوم اجتماعی، 56، 56، 1390/07/15

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، نایب سعید، طرح پژوهشی آینده اقتصاد ایران، فرهنگستان علوم، 0، 0، 1390/08/08

چهاربند فرزانه، مومنی فرشاد، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺎﯾﯽ در ایران : ﻧﮕﺎه از زاوﯾﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1، 4، 1390/08/14

مومنی فرشاد، ذاکری زهرا، اسفندیاری کلوکن مجتبی، چالش¬های توسعه ملی در آستانه ورود به تنش آبی: نگاه از منظر توسعه پایدار، مجموعه مقالات اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ، 1، 0، 1391/02/01

ساعی علی، قاراخانی معصومه، مومنی فرشاد، دولت و سیاست آموزش در ایران (1388 - 1360ش)، فصلنامه علوم اجتماعی، 56، 56، 1391/02/15

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ذاکری زهرا، کرمی مهدی، سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور، سیاست گذاری اقتصادی، 4، 7، 1391/02/19

مومنی فرشاد، قفل های تاریخی تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، 1، 1، 1391/06/30

مومنی فرشاد، توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 1، 1، 1391/07/01

مومنی فرشاد، چهاربند فرزانه، جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان، سیاست‌ علم و فناوری، 2، 1، 1391/07/01

نایب سعید، مومنی فرشاد، رویکرد مقایسه ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعة موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران، اقتصاد تطبیقی، 3، 2، 1391/08/25

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3، 10، 1391/11/01

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮآورده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، -، 10، 1391/11/11

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، 10، 1391/12/30

مومنی فرشاد، زمانی رضا، فرآیند سیاستگذاری بلند مدت توسعه، مجلس و راهبرد، 19، 72، 1392/01/26

مومنی فرشاد، امینی میلانی مینو، توانمند سازی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن، رفاه اجتماعی، 11، 42، 1392/05/18

مومنی فرشاد، شاکری حسین آباد عباس، مقاله تستی2، مجله اقتصادی، 1، 17، 1392/06/04

نجفی سید محمد باقر، مومنی فرشاد، فتح اللهی جمال، موسوی مهدیه سادات، سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش محور، برنامه ریزی و بودجه، 18، 3، 1392/07/01

مومنی فرشاد، صمدیان فرزانه، تاثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی، پژوهشنامه اقتصادی، 13، 50، 1392/07/01

نایب سعید، مومنی فرشاد، نحوه ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون-وینتر: مطالعه موردی صنعت تایر ایران، سیاست گذاری اقتصادی، 5، 10، 1392/07/01

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، عزیزمحمدی سیمین، سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده، سیاست گذاری اقتصادی، 1، 1، 1392/09/11

رمضان زاده گلروز، مومنی فرشاد، پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی، پژوهشنامه اقتصادی، 13، 51، 1392/10/01

مومنی فرشاد، علیزاده پریسا، تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 2، 8، 1392/10/01

مومنی فرشاد، زمانی رضا، تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی، راهبرد، 22، 69، 1392/10/21

نایب سعید، مومنی فرشاد، نحوه ارتقای رقابت پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون – وینتر، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 5، 10، 1392/11/01

مومنی فرشاد، ارضرومچیلر سمیه، هنردوست عطیه، بررسی وضعیت زنان در برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب، زن در فرهنگ و هنر، 6، 1، 1393/03/01

مومنی فرشاد، نایب سعید، تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو، اقتصاد تطبیقی، 1، 1، 1393/05/20

علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات درمسیرتوسعه یافتگی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/06/01

مومنی فرشاد، گلاب سمانه، رفتار های مالی دولت و عملکرد بلند مدت اقتصاد ملی: آسیب ها و آموخته ها، سیاست گذاری اقتصادی، 2، 4، 1393/06/28

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/07/01

جعفرزاده امیر، شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، عبدلی قهرمان، تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو:چارچوب نظریه بازی همکارانه، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3، 12، 1393/07/01

علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/08/01

مومنی فرشاد، عطارپور محمدرضا، صالح زاده رضا، خزائی محمد مهدی، ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 16، 3، 1393/08/21

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/09/10

مومنی فرشاد، رمضان زاده گلروز، نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی : نگاهی به تجربه ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 14، 54، 1393/09/30

فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‌محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/10/01

فتح اللهی جمال، متوسلی محمود، مومنی فرشاد، نجفی سید محمد باقر، مقدمه ای بر شاخص های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی، برنامه ریزی و بودجه، 19، 2، 1393/10/01

شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، محمدی تیمور، علیزاده سعیده، بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)، فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه)، 8، 29، 1393/10/01

بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آزاد سید ایمان، به کارگیری پیوندهای نسل اول،دوم و سوم در سنجش خدمات توزیعی : تجربه ایران و بعضی کشورهای منتخب، اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1، 1، 1393/11/01

جعفرزاده امیر، شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، عبدلی قهرمان، همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی، پژوهشنامه اقتصادی، 14، 55، 1393/12/04

مومنی فرشاد، واکاوی یک تجربه مهم ملی در عرصه سیاستگذاری عمومی: هدفمند سازی یارانه ها، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 1، 1، 1394/02/20

مسعودی صاحبه، مومنی فرشاد، رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 1، 3، 1394/03/05

مومنی فرشاد، بایسته های اقتصادی-اجتماعی دوره پس از رفع تحریم ها،جستارهایی در ایران پسا توافق، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 0، 0، 1394/05/05

نجفی سید محمد باقر، مومنی فرشاد، فتح اللهی جمال، عزیزی پور بهیه، مقدمه ای بر تبیین رابطه بین درآمدهای نفتی و بهره وری در ایران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 15، 4، 1394/10/01

فرزانه محمدرضا، باقری علی، مومنی فرشاد، تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم، تحقیقات منابع آب ایران، 12، 2، 1395/01/10

مومنی فرشاد، بنیه تولید ملی, بررسی انتقادی برنامه های توسعه و عملکرد اقتصادی، مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، 5، 1، 1395/01/23

مومنی فرشاد، اصغری هاجر، اقتصاد سیاسی اصلاحات ارضی در ایران، اقتصاد و جامعه، 13، 29، 1395/01/25

مومنی فرشاد، سلیمانی محدثه، بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر بخش مسکن، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 2، 2، 1395/02/18

صف شکن محدثه، مومنی فرشاد، دور باطل رکود تورمی در ایران از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، مجلس و راهبرد، 23، 87، 1395/03/18

محمدی تیمور، مومنی فرشاد، کاظمی نجف آبادی عباس، بهادری شیرکوه، تاثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، 12، 50، 1395/03/29

شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، محمدی تیمور، علیزاده سعیده، بررسی اثر اعتماد عمومی شده بر تولید با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما، مطالعه موردی هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران،، جغرافیا، 14، 48، 1395/03/31

بهادری شیرکوه، محمدی تیمور، مومنی فرشاد، کاظمی نجف آبادی عباس، رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 5، 20، 1395/07/01

دهقان خاوری سعید، میرجلیلی سید حسین، مومنی فرشاد، کاربرد نظریه اقتصاد ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در قالب چارچوب GIF جهت تعیین بخش های پیشران، سیاست گذاری اقتصادی، 9، 17، 1395/08/04

مومنی فرشاد، کمال الهام، محمدخان پور اردبیل رقیه، بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن، اقتصاد منابع طبیعی، 1، 1، 1395/08/05

مومنی فرشاد، نیکو نسبتی علی، رویکرد نهادی به اقتصاد دانش‌بنیان، نشر چشمه، 1، 1، 1395/09/30

مومنی فرشاد، نصیری حامد، انقلاب 1688 و همۀ مسائل مربوط به آن: حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمند و ظهور نظام سرمایهداری بریتانیا، سیاست نامه علم و فناوری، 6، 4، 1395/11/01

مومنی فرشاد، خطوط کلی مواجهه خردورزانه با چالش های علوم و فناوری در برنامه ششم، فرهنگستان علوم، 1، 1، 1395/11/01

مومنی فرشاد، قاسمی عبدالرسول، شکوهی محمدرضا، عظیم زاده آرانی محمد، تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، مطالعات اقتصاد اسلامی، 9، 17، 1395/11/20

شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، محمدی تیمور، علیزاده سعیده، جایگاه اعتماد عمومی شده در تابع تولید در بخش‌های اقتصادی، جغرافیا، 14، 51، 1395/11/29

مومنی فرشاد، قاسمی عبدالرسول، شکوهی محمدرضا، عظیم زاده آرانی محمد، تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری باتوجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، مطالعات اقتصاد اسلامی، 9، 1، 1395/11/29

مومنی فرشاد، درهم تنیدگی بحران های اقتصادی اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، 1، 1، 1395/12/29

مومنی فرشاد، نیکو نسبتی علی، رویکرد نهادی به توسعه و دلالت آن برای ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 17، 64، 1396/03/03

صمدیان فرزانه، مومنی فرشاد، امیری حسین، درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیتهای اشتغالزایی:مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت OPEC، پژوهشنامه اقتصادی، 17، 65، 1396/05/10

محمدی تیمور، مومنی فرشاد، سزیده مینا، تاثیر فساد بر وضعیت محیط زیست، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 13، 1، 1396/07/30

مومنی فرشاد، عظیم زاده آرانی محمد، نهادها و ابزارهای تنظیم گری و جایگاه آن در صنعت حمل و نقل ریلی؛ درسهایی برای ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 17، 66، 1396/07/30

ریزوندی محمد امیر، سحابی بهرام، یاوری کاظم، مومنی فرشاد، ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی، سیاست نامه علم و فناوری، 9، 1، 1396/08/17

مومنی فرشاد، دشتبانی سارا، بانوئی علی اصغر، اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی-اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6، 4، 1396/10/01

شاکری حسین آباد عباس، مومنی فرشاد، خادمعلی زاده امیر، مخزن موسوی سید هادی، درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی، اقتصاد اسلامی، 19، 74، 1398/04/01

مومنی فرشاد، ضرورت گذار از مصرف گرایی کوته نگر...، پژوهشنامه بازرگانی

کاکائی جمال، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، سنجش بوم شناختی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی

 

مقالات