مهری که مردان امنیت این سرزمین به او هدیه کردند؛ آنان که نامشان با آرامش ،مهر و عشق و محبت به مام میهن و ملت پیوندی ناگسستنی دارد.

سالهاست که پدر و مهر پدری را با خود ندارد ، اما امروز در 13 سالگی وقتی لباس اش را از تن کند و جای آن لباس پلیس پوشید که آرزوی بزرگ او بود و همیشه با خیال آن می خوابید و بیدار می شد؛ گویی بال درآورده بود.

 او وقتی تابلوی علامت ایست را در دست گرفت و در کنار سرهنگ طالبی سرپرست پلیس راهور گام بر داشت چنان لذت و شادی در خود حس می کرد که انگار بر ابرها گام می نهاد.

در ماشین پلیس لبخندی ملیح از رضایت بر لب دارد و گویی دوست ندارد پیاده شود .

آن هنگام که سرپرست پلیس راهور او را "سروان عادل نیکدل" می خواند در پوستش نمی گنجد، قلبش از هیجان و خوشحالی گویی می خواهد بزند بیرون .

وقتی در کنار فرمانده در راس میز می نشیند و قرار است صحبت کند چند جمله ای را خطاب به دانش آموزان در کلامی توصیه ای بیان می کند اما شوک این اتفاق چنان در چهره و حرکاتش نمود دارد که احتمالا همیشه در او می ماند ومی تواند از او چهره ای موفق برای جامعه بسازد مردی که بزرگی و مهر و انسانیت را در تلفیق با هم در کنار مسئولیت می آموزد.

سرپرست پلیس راهور گیلان هم در ادامه می گوید : عادل از امروز به عنوان پلیس  افتخاری  راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می کند .

 سرهنگ امیر طالبی می افزود : پلیس راهنمایی و رانندگی رویکرد موثری را در زمینه همیاران پلیس در سال های اخیر با قدم های مثبتی که همیاران در جهت تخلف های راهنمایی و رانندگی برداشته اند در دستور کار خود قرار داده است.

 وی با تاکید بر اینکه همه کودکان سرزمین ما در جای جای این سرزمین همیاران ما هستند و در واقع از روزی که وارد مدرسه می شوند با تفاهمی که با آموزش و پرورش داریم ،همیاران همیشگی ما می شوند ، عنوان کرد : اما برخی از آنها از جمله "سروان نیکدل" علاقه بسیاری در جهت کار در حوزه راهنمایی و رانندگی داشته و به صورت مکرر از طریق خانواده و انجمن های مردم نهاد پیگیر تحقق این آرزو و هدف خود بوده است.

وی اظهار کرد : در پی این امر تصمیم گرفتیم که برنامه ای را تدارک دیده تا برای خوشحالی این فرزند کوچک ایران زمینه که به کار ون مسئولیت ما علاقه مند است و نیز دبرای ارتقای فرهنگ ترافیک  ازاین ظرفیت و توان استفاده می کنیم و بگوییم احترام به قانون شرط نخست در رانندگی است.

وی با بیان اینکه ما در حوزه های مختلف جزو کاربران ترافیک هستیم حال در هر جایگاهی اعم از عابر پیاده، راننده و سرنشین خودرو ، موتور سوار و غیره ، افزود : رعایت و احترام به قانون اولویت نخست است و باید همه برای ایجاد این فرهنگ و فراگیری آن تلاش کنیم .

سرهنگ امیر طالبی با تاکید بر اینکه کودکان سرزمین ما آسیب پذیرترین قشر جامعه  در چرخه  ترافیک هستند،گفت : به احترام آموزه هایی که در رانندگی  صحیح یاد گرفته ایم به کودکان مان احترام بگذاریم و آنها را که نماد  زندگی ما هستند و تلاش همه والدین و خانواده ها برای به ثمر رساندن آنهاست ، خوب بیاموزیم که اثر آنان بر خانواده در عصر کنونی بیش از هر عاملی است.

وی با تاکید بر اینکه حضور کودکان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک بسیار اهمیت دارد ، گفت : آنها رانندگان نسل بعد ما هستند و هر رفتاری که والدین شان در زمینه ترافیک انجام دهند در ذهن آنها ثبت می شود و در واقع آنها آموزه های رانندگی را از جامعه و بزرگترها یاد می گیرند.

 وی تصریح کرد : این برنامه تاکیدی برنقش محوری و جایگاه نخست خانواده ها در پیشگیری از تخلفات و به تبع آن حوادث است زیرا  فرزندان ما بسیار تیزهوشند و  عملکرد ما را ثبت می کنند.

 این مسئول راهنمایی و رانندگی گیلان افزود : سال گذشته هیچ تصادفی منجر به فوت و جرح نداشته ایم و در سال گذشته با عملکرد همکاران در پلیس راهور و آموزش و پرورش حتی یک مورد تصادف فوتی روی نداد در صورتی که در کشور طی سال گذشته سه هزار کودک جان خود را در تصادفات از دست دادند و این نشان می دهد که تلاش ما در این زمینه نتیجه داده و برای رسیدن به این هدف یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت دانش آموزان همیار پلیس بوده است .

 وی ادامه داد : باید این همکاری ارتقا یابد تا ایمنی کودکان مان را در یک سطح قابل قبول و ایمن به سرانجام مناسب برسانیم.  

عادل نیکدل پسری نیک رو و دوست داشتنی که چون همه کودکان این سرزمین معصومیت و پاکی در چهره و نگاهش موج می زند ، امروز در سایه امید و اصرار و ابرام خود و بیش از آن مهری بی ریا به آرزویش دست یافت.

مهری که مردان امنیت این سرزمین به او هدیه کردند؛ آنان که نامشان با آرامش ،مهر و عشق و محبت به مام میهن و ملت پیوندی ناگسستنی دارد.

سالهاست که پدر و مهر پدری را با خود ندارد ، اما امروز در 13 سالگی وقتی لباس اش را از تن کند و جای آن لباس پلیس پوشید که آرزوی بزرگ او بود و همیشه با خیال آن می خوابید و بیدار می شد؛ گویی بال درآورده بود.

 او وقتی تابلوی علامت ایست را در دست گرفت و در کنار سرهنگ طالبی فرمانده پلیس راهوار گام بر داشت چنان لذت و شادی در خود حس می کرد که انگار بر ابرها گام می نهاد.

در ماشین پلیس لبخندی ملیح از رضایت بر لب دارد و گویی دوست ندارد پیاده شود .

آن هنگام که فرمانده پلیس راهور او را ستوان دوم عادل نیکدل می خواند در پوستش نمی گنجد، قلبش از هیجان و خوشحالی گویی می خواهد بزند بیرون .

وقتی در کنار فرمانده در راس میز می نشیند و قرار است صحبت کند چند جمله ای را خطاب به دانش آموزان در کلامی توصیه ای بیان می کند اما شوک این اتفاق چنان در چهره و حرکاتش نمود دارد که احتمالا همیشه در او می ماند وچهره ای موفق از او برای جامعه خواهد ساخت مردی که بزرگی و مهر و انسانیت را در تلفیق با هم در کنار مسئولیت می آموزد.

ایشان از امروز به عنوان پلیس  افتخاری  راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می کنند و پلیس راهنمایی و رانندگی رویکردموثری را در زمینه همیاران پلیس در سال های اخیر با قدم های مثبتی که همیاران در جهت تخلف های راهنمایی و رانندگی برداشته اند در دستور کار خود قرار داده همه کودکان سرزمین ما در حوزه های مختلفی کشور ما همیاران ما هستند  از روزی که وارد مدرسه می شوند با تفاهمی که با اموزش و پرورش داریم  این عزیزان همیاران همیشگی ما هستند اما برخی از این دوستان جناب سروان نیکدل علاقه بسیاری در جهت کار در حوزه راهنمایی و رانندگی داشتند و به دفعات مکرر از طریق خانواده ایشان و  انجمن هایی که همکاری می کنند و اهداف شان را دنبال می کنند در دستور کار قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم که برنامه ای را ندارک ببینیم تاما برای خوشحالی این دوست عزیز کوچوالوی ما که به کار ما علاقه مند است و هم برای ارتقای فرهنگ ترافیک  از هر ظرفیتی استفاده می کنیم که بگوییم احترام به قانون اول شرط را نندگی است و از جایی که همه ما در حوزه های مختلف جزو کاربران ترافیک هستیم چه در عابر پیاده ف سرنشین، موتور سوار خواستیم این مسئله را نیز به نوعی خدمت همشهریان بازگو کنیم .

 کودکان سرزمین ما آسیب پذیرترین قشر جامعه ما در چرخه  ترافیک هستند به احترام ، آموزه هایی که در رانندگی  صحیح یاد گرفته ایم به کودکان مان احتذرام بگذاریم و انها را که نماد  زندگی ما هستند و همه خانواده ها تلاش شان بر آنست که  برای به ثمر رساندن کودکان شان است و حضور کودکان در  راستای ارتقای فرهنگ ترافیک بسیار حائز اهمیت است چرا که ان ها  رانندگان نسل بعدی ما هستند و هر رفتاری که والدین شان در زمینه ترافیک بروز می دهند در ذهن انها ثبت می شود و نسل بعدی آموزه های رانندگی را از جامعه و بزرگترها یاد می گیرند.

 امروز دورهم جمع شدیم تاکید کنیم خانواده ها نقش و جایگاه اول را در راستای پیشگیری از تخلفات دارد و همین اینکه  فرزندان ما بسیار تیزهوش هستند و  عملکرد ما را ثبت می کنند .

 سال گذشته هیچ تصادفی در حوزه تصادف منجر به فوت و جرح نداشته ایم و در سال گذشته با عملکرد همکاران در پلیس و آموزش و پرورش یک مورد تصادف اتفاق نیفتاد در صورتی در کشور طی سال گذشته سه هزار کودک جان خود را در تصادفات از دست داده اند  این نشان می دهد که عملکرد ما به نتیجه رسیده  و برای رسیدن به این امر یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت از همین دانش اموزان همیار پلیس بوده است .

 همکاری لازم داشته باشند ایمنی  کودکان مان را به یک سرانجام قابل قبوال برسانیم  

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.