قهرمانی دهدار و دومی کیانوش رستمی در لیگ برتر وزنه برداری

کیانوش رستمی در مرحله اول لیگ برتر وزنه برداری نتوانست در دسته ۹۶ کیلوگرم اول شود و با رکورد ۳۷۶ کیلوگرم پس از رضا دهدار قرار گرفت.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، مرحله اول لیگ برتر وزنه برداری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی در حال برگزاری است.  در دسته ۹۶ کیلوگرم  که رقابت حساسی بین کیانوش رستمی و رضا دهدار بود در پایان رستمی در رقابت با رضا دهدار ملی‌پوش وزنه برداری که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند نتوانست اول شود و پس از دهدار در رده دوم قرار گرفت. 

دهدار رکورد  مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و رستمی در مجموع ۳۷۶ کیلوگرم وزنه زد. 

نتایج دسته ۹۶ کیلوگرم به شرح زیر است:

رده بزرگسالان

۱- رضا دهدار از ذوب آهن:  ۱۶۸ یک ضرب، ۲۱۲ دوضرب و مجموع ۳۸۰ کیلوگرم 

۲-کیانوش رستمی از ملی حفاری: ۱۷۴ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۷۶ کیلوگرم 

۳- رضا بیرالوند از ذوب آهن : ۱۶۰ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم 

رده جوانان

۱-فرهاد اکبری از عقاب: ۱۵۴ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۴ کیلوگرم 

۲-محمد توفیق پوزش از فولاد خوزستان: ۱۵۲ یک ضرب،  ۱۸۹ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم  

۳- سهیل سفید چقایی از نیروی زمینی: ۱۴۰ یک ضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 

 نتایج  دسته های دیگر به شرح زیر است:

دسته ۵۵ کیلوگرم:

۱-  پیمان دهقانی (تیم فولادین ذوب)یکضرب: ۹۰ کیلوگرم، دوضرب: ۱۲۶ کیلوگرم، مجموع: ۲۱۶ کیلوگرم

۲-  حسن گلپرور (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۹۴ کیلوگرم، دوضرب: ۱۲۱ کیلوگرم، مجموع: ۲۱۵ کیلوگرم

۳-  محمد اصغرنژاد (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۹۵ کیلوگرم، دوضرب: ۱۱۳، مجموع: ۲۰۸ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم:

۱-  حافظ قشقایی (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۱۱۵ کیلوگر، دوضرب: ۱۵۱ کیلوگرم، مجموع: ۲۶۶ کیلوگرم

۲-  مجید عسکری (تیم فولادین ذوب) یکضرب: ۱۱۲ کیلوگرم، ۱۵۰ کیلوگرم، مجموع: ۲۶۱ کیلوگرم

۳-  مهدی امیری (تیم عقاب) یکضرب: ۱۱۱ کیلوگرم، دوضرب: ۱۱۹ کیلوگرم، مجموع: ۲۳۰ کیلوگرم

 دسته ۶۷ کیلوگرم جوانان:

۱-رضا باقی از زیروه اردبیل: ۱۱۹ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۸ دوضرب و ۲۵۷ مجموع

۲-پویا احمدی منفرد از مس رفسنجان: ۱۱۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۶ دوضرب و ۲۵۰مجموع

۳-محمدمهدی دواسری از زیروه اردبیل: ۱۰۳ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۷ دوضرب و ۲۴۰ مجموع

دسته ۶۷ کیلوگرم بزرگسالان: 

۱-کیومرث مقدسی از فولادین ذوب آمل: ۱۲۳کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۴۶دوضرب و ۲۶۹مجموع

۲-شاهرخ عقیلی خواه از ملی حفاری: ۱۱۱ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۴۵دوضرب و ۲۵۶مجموع

۳-مهران قاسم زاده از عقاب: ۱۱۲کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۳دوضرب و ۲۴۵مجموع

دسته ۷۳ کیلوگرم بزرگسالان: 

۱-میثم زارعی از ملی حفاری: ۱۳۶ در حرکت یکضرب، ۱۶۱ دوضرب و ۲۹۷ مجموع

۲-جابر بهروزی از فولادین ذوب آمل: ۱۳۵ در یکضرب، ۱۶۰ دوضرب و ۲۹۵ مجموع

۳-مصطفی زارعی از ملی حفاری: ۱۳۴ در یکضرب، ۱۵۸ دوضرب و ۲۹۲ مجموع

 دسته ۷۳ کیلوگرم جوانان: 

۱-سپنتا حاکم زاده از نیروی زمینی: ۱۲۶ در یکضرب، ۱۴۵ دوضرب و ۲۷۱ مجموع

۲-امیرحسین حسین زاده از زیروه اردبیل: با ۱۱۲ در یکضرب، ۱۵۸ دوضرب و ۲۷۰ مجموع

۳-علیرضا منصوری از عقاب: با ۱۱۵ در یکضرب، ۱۴۹ دوضرب و ۲۶۴ مجموع

 دسته ۸۱ کیلوگرم جوانان: 

۱- علیرضا عباسپور از عقاب : ۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۸ دوضرب و مجموع ۳۲۲ کیلوگرم

۲-عبداله بیرانوند از عقاب: ۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۷ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 

۳- شاهین شریفی از مناطق نفت خیز جنوب:  ۱۳۱ یکضرب، ۱۵۷  دوضرب و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم 

دسته ۸۱ کیلوگرم بزرگسالان:

۱-مرتضی بیگلری از فولادین ذوب آمل: ۱۵۲ یکضرب،  ۱۹۵دوضرب و مجموع ۳۴۷کیلوگرم 

۲-عبداله بیرانوند از عقاب:۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۷ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 

۳-محمدهادی پور حسینی از ملی حفاری: ۱۴۸ یکضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۰ کیلوگرم 

دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان:

۱-علی کشتکار از فولاد خوزستان: ۱۴۳ یکضرب،  ۱۷۶ دوضرب و مجموع ۳۱۹ کیلوگرم 

۲-عباس فخر زارع از فولاد خوزستان: ۱۲۸ یکضرب،  ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۰۳ کیلوگرم 

۳-مصطفی برومند از عقاب: ۱۳۰ یکضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۰۲ کیلوگرم 

دسته ۸۹ کیلوگرم بزرگسالان: 

۱-مصطفی جوادی از فولادین ذوب آمل:  ۱۶۰یکضرب،  ۱۹۶ دوضرب و مجموع  ۳۵۶ کیلوگرم 

۲-علیرضا معینی از ذوب آهن:  ۱۶۵ یکضرب، ۱۸۷ دوضرب و مجموع ۳۵۲ کیلوگرم 

۳-مهدی پاپی از ملی حفاری: ۱۵۴ یکضرب، ۱۹۳ دوضرب و مجموع ۳۴۷ کیلوگرم 

 

دیدگاه تان را بنویسید