اولویت های تنظیم بودجه سال 1401 مشخص شدند

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تنظیم بودجه 1401 بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه،‌ در برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است، گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و  بودجه در اولین نشست مجازی با روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها گفت:  منابع طبیعی فراوان، افراد تحصیل کرده و جوان می توانند در وضعیت اقتصادی کشور تحول اساسی ایجاد کنند لذا باید از جوانان برای تحول اقتصادی در کشور استفاده کنیم.

وی افزود،‌ تنظیم بودجه 1401 بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.

بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت کننده اهداف عالی کشور است، فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.

به گفته میرکاظمی،‌ شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش های اجرایی تبدیل کنیم.

در برنامه 1401 تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می گیریم بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.

اولویت اول کشور اصلاح و تثبیت اقتصاد است؛ حتما باید به گونه ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم./ تسنیم

دیدگاه تان را بنویسید