اخبار مرتبط

روستاها از جمله در استان اردبیل پیش از انقلاب مناطقی فراموش شده و بی بهره از ابتدایی ترین خدمات بودند، وضعیت در آنها به حدی اسفناک بود که روستاییان راه مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها را برگزیده بودند و هر روز خانه ها خالی از سکنه می شد.
با مهاجرت، فقر از روستاها به حاشیه شهرها تزریق شده و چهره ای تاریک از کشور ارایه می کرد، با اینکه مشکل مهاجرت از روستاها پس از انقلاب نیز به نوعی تداوم یافت اما تلاش دولت در چهار دهه گذشته برای ایجاد امکانات برابر در مناطق روستایی و شهری روند مهاجرت ها را در بسیاری از مناطق متوقف و در برخی از مناطق نیر برعکس کرده است.
روستاها در ایران که بعنوان یکی از شریان های مهم اقتصادی در سال های پیش از انقلاب گریبانگیر مشکلات زیادی بوده و بتدریج در حال خالی شدن از سکنه بود پس از انقلاب در کنار ارایه خدمات عمرانی اقدام های اساسی نیز در توسعه و کارآفرینی شاهد بوده و تعداد زیادی از آنها در حال تبدیل شدن به کانون های تولید و اشتغال هستند.

*** انقلاب خدماتی در تامین برق، آب و گاز روستاهای استان اردبیل
تامین رفاه و برقراری عدالت در برخورداری از نیازهای اساسی از جمله آب ، برق ، گاز و ... از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بود که بسیاری از آنها در روستاهای استان اردبیل تا حدود زیادی تحقق یافته است.
بر اساس اعلام مسئولان ، در حال حاضر 99.5 درصد ساکنان مناطق روستایی استان اردبیل از نعمت برق برخوردار هستند و این درحالی است که پیش از انقلاب بیش از 90 درصد روستاها فاقد برق بوده و بسیاری از مناطق شهری نیز از این نعمت بی بهره بودند.
در زمینه آب آشامیدنی نیز پس از انقلاب اقدام های اساسی در استان انجام شده و رشد 52 درصدی برخورداری روستاهای استان از آب شرب بخشی از خدمات دولت در محرومیت زدایی از روستاها می باشد.
بر اساس آمارها ، نزدیک به 95 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان از شبکه آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
در زمینه گاز نیز در حالی که استان اردبیل پیش از انقلاب فاقد گاز شهری و روستایی بود پس از انقلاب گام های اساسی در این زمینه برداشته شده و هم اکنون تمامی مناطق شهری و اغلب مناطق روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند.
در حال حاضر یک هزار و 56 روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و تا پایان سال 97 تنها روستاهای فاقد گاز روستاهایی خواهند بود که جمعیت آنها زیر 20 خانوار است. براساس آمارهای موجود 1859 رو ستا در استان اردبیل با جمعیت 404236 (31.8 درصد جمعیت) وجود دارد که یک هزار و 24 مورد آن بالای 20 خانوار هستند.
افزایش تولیدات کشاورزی، احداث سد و سامانه های نوین آبیاری ، افزایش واحدهای صنعتی در استان ، گسترش راه ها و جاده های ارتباطی ، اجرای طرح های هادی روستایی ، افزایش مکان های ورزشی ، رشد مراکز فرهنگی ، تک نرخی شدن نرخ بیکاری در استان از جمله اقدام هایی است که در سال های اخیر برای زدودن غبار محرومیت در استان اردبیل توسط نظام انجام شده است.

** تمام روستا های بالای 10 خانوار استان اردبیل برق دار شدند
حسن محمدی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در این باره گفت: با پیروزی انقلاب اقدامات برای تامین برق روستاها آغاز شده و تمام روستا های بالای 10 خانوار برق دار شدند و این در حالی است که قبل از انقلاب تقریبا برق رسانی به روستاهای استان در حد صفر بوده و حدود 2 هزار روستا از امکانات رفاهی بی بهره بودند.
وی ادامه داد : اکنون در 40 سالگی انقلاب دیگر کمتر روستایی است که از نعمت برق بی بهره باشد، برق رسانی در برخی از روستاها حتی به مناطق کمتر از 10 نفر هم رسیده است.
محمدی گفت: در استان اردبیل قبل از انقلاب تنها 20 روستا از نعمت برق برخوردار بودند اما پس از انقلاب این رقم به هزار و 710 روستا افزایش یافته یعنی بیش از هشت هزار و 500 درصد رشد داشته است.
وی افزود: همه روستاهای بالای 10 خانوار و حتی برخی از روستاهای زیر 10 خانوار از نعمت برق برخوردارند.
محمدی اظهار داشت: تا سال 1357 طول خطوط فشار متوسط در استان اردبیل 891 کیلومتر بود اما به برکت انقلاب اسلامی این رقم هم اکنون به هفت هزار و 390 کیلومتر افزایش یافته که بیش از 829 درصد رشد داشته است.
88درصدخانوارروستایی دارای انشعاب گاز هستند.

** 88 درصد خانوارهای روستایی استان اردبیل گاز دارند
فیروز خدایی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل هم گفت: به برکت انقلاب اسلامی در حال حاضر 88 درصد خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند.
وی افزود: هم اکنون 320 طرح گازرسانی روستایی در استان در حال اجراست و با بهره برداری از آنها تا پایان سال 97 شاخص بهره مندی شهروندان استان اردبیل از گاز به 98 درصد افزایش خواهد یافت.
وی اظهار داشت : هم اکنون 26 شهر و یک هزار و 56 روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و تا پایان سال 97 تنها روستاهای فاقد گاز روستاهایی خواهند بود که جمعیت آنها زیر 20 خانوار است.
64درصد راه های روستایی اسفالت شده اند.

** 64 درصد روستاهای استان راه آسفالته دارند
محبوب حیدری مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل هم در این باره گفت: با خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران هم اکنون 64 درصد رو ستا ها بهر مند از راه آسفالته شده اند .
وی افزود:در استان اردبیل چهار هزار و 80 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که 2 هزار و 930 کیلومتر آن آسفالت و 150 کیلومتر راه روستایی بالای 50 خانوار هم خاکی می باشد.
وی کل مسافت راه های روستایی استان اردبیل را 4 هزار و 740 کیلومتر اعلام کرد .

*** سیمای متحول روستاهای استان اردبیل در چهل سالگی انقلاب
آرام حلیم مدیرکل امور روستایی استانداری اردبیل می گوید: سیمای روستا ها بعد از انقلاب اسلامی متحول شده و در حال حاضر شاهد آبادانی و عمران در اکثر روستا های استان هستیم .
وی افزود: هم اکنون تمامی روستاهای بالای 10 خانوار دارای برق ،88 درصد خانوار روستایی دارای انشعاب گاز و 55 درصد روستاهای استان دارای شبکه آب شرب سالم و بهداشتی می باشند.
حلیم تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاظلاب روستایی را 978 روستا اعلام کرد و گفت: تعداد 30 روستا دارای خانه های ورزش روستایی است .
وی راه اندازی شبکه دهکده هوشمند شامل ( ایجاد فروشگاهها، جاذبه های گردشگری، نیازمندیهای محلی، صنایع دستی، خدمات گردشگری و کسب و کارهای محلی) در روستاها ، راه اندازی استارت آپ و ایده های کسب و کار روستایی با استفاده از فناوری های روز در توسعه روستایی در روستاها، جمع آوری اطلاعات جامع روستایی در قالب نرم افزار Gis و بهنگام سازی داده ها و تولید نقشه های روستایی، شناسایی و مطالعه توانمندیها و پتانسیل ها و ظرفیت های روستاها در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه پایدار روستایی بمنظور رفع محدودیت زدایی و مهاجرت معکوس به روستاها، پوشش بیمه ای47 درصدی روستائیان و عشایر استان در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان، پلاک کوبی اماکن روستایی بمنظور خوانایی و ساماندهی کالبدی روستایی و ارتباطات روستائیان بتعداد 52هزار و واحد مسکونی استان ،بهسازی ، روسازی، سنگ فرش و آسفالت معابر روستایی از اول انقلاب اسلامی تا کنون به تعداد 2میلیون و 124 هزار و 495متر مربع ،شناسایی 168 زمین و ساختمان بلااستفاده دولتی در روستا بمنظور واگذاری به دهیاریها ایجاد وتوسعه کارگاههای تولیدی و اشتغالزایی از جمله خدمات انقلاب اسلامی به روستا های استان اردبیل است .
حلیم بیان کرد: برای عمران وآبادانی روستا ها هم هزار و 29 طرح هادی اجرا شده و 417 طرح هادی هم در دست اجرا است .
وی ادامه داد :احداث 900 دهیاری ،28 شرکت های تعاونی دهیاری ، واریز 1516 میلیارد ریال به دهیاری های استان از سال 1393 تا کنون ، 6 میلیارد ریال برای طرح های گردشگری ،76 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی روستایی ،8میلیارد ریال برای پسماند روستایی ،18 میلیارد ریال برای روستا های مرزی
او بیان کرد: تجهیز ناوگان خودرویی دهیاری ها از ابتدای تاسیس دهیاران تا کنون به تعداد 483 دستگاه ماشین آلات حمل زباله، آتش نشانی و عمرانی و احداث 186 باب ساختمان دهیاری از جمله خدمات ارایه شده در روستا ها است .
/6016/7110
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.