مهندس مهدی بازرگان

  • سفارت امریکا در تهران تسخیر شده و دولت موقت در اعتراض به این عمل، استعفای دسته جمعی خود را خدمت امام تقدیم کرده بود. در روزهایی که جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام داشت، دولت خود را از اداره کشور کنار کشیده بود و این موضوع شاید برای بسیاری نگران کننده بود اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دوراندیشی و کیاست این خطر را تبدیل به فرصتی دیگر کردند.

  • در بخشی از حکم نخست وزیری مهندس بازرگان آمده است: جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می نمایم.

  • آقای طباطبایی می گوید: اطلاعیه ای صادر کردم به این مضمون که هر مغازه ای که برنج خود را در مغازه یا خیابان در معرض دید عموم بگذارد، برنجش مصادره نمی شود اما هر کس برنج خود را در انبار مخفی کند، مصادره می شود.

  • امام خمینی بعد از ده ماه حبس و حصر خانگی در تهران در تاریخ پانزدهم فروردین ماه 43 آزاد و شبانه به قم بازگردانده شدند. از همان بدو ورودشان به قم، مردم مطلع و خبر بین همه پیچید و دسته دسته برای دیدار با ایشان می آمدند. علما و بزرگان نیز علاوه بر دیدار حضوری با نامه، از بازگشت امام اظهار خرسندی می کردند و ایشان نیز به نامه ها پاسخ می دادند. اولین پیام امام بعد از آزادی از زندان در تاریخ هجدهم فروردین خطاب به ملت صادر شد که در آن از زندانی بودن افرادی مانند آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان و احکامی که درباره آنان صادر شده بود، اظهار تاسف کردند.