سیدجلال ساداتیان

  • گزارش جماران؛

    ساداتیان در ارتباط با «ابتکار صلح هرمز» گفت: ابتکار و اقدام رئیس جمهور جدیت جمهوری اسلامی را در بیانی که از تریبون سازمان ملل مطرح شده است را مورد تاکید قرار داد. این امر؛ مهم و قابل توجه است. ضمن آنکه تاکید می کنیم مقطع زمانی که این کار ابراز شده مقطع خوبی است؛ ایالات متحده آمریکا با بی عملی خود در قبال اعراب اعتماد آنها را از دست داده است. یعنی اعراب مشاهده کردند که ایران پهپاد آمریکایی را ساقط کرد، کشتی انگلیسی را توقیف کرد و از طرف یمنی ها تاسیسات نفتی آرامکو مورد هدف قرار گرفت اما آمریکا هیچ اقدامی در برابر این اتفاقات نشان نداد.

  • در گفت و گو با جماران؛

    سیدجلال ساداتیان معتقد است: ایران به دنبال درگیری با آمریکا نیست. عربستان و اسرائیل به تنهایی نمی توانند وارد درگیری با ایران شوند. آمریکا هم به دنبال آن است که جهان را برای درگیری با ایران با خود همراه کند.

  • در گفت و گوی جماران با دو کارشناس سیاست خارجی بررسی شد:

    برخی در داخل تصور می کنند اگر لوایح مربوط به FATF تصویب شود، دیگر نمی توانیم به نهضت های آزادی بخش و جبهه مقاومت کمک کنیم. در حالی که ...