جی پلاس،

برنامه کامل فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران

برنامه کامل فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران را در این خبر بخوانید.

لینک کوتاه کپی شد

برنامه کامل لیگ بیست و سوم به شرح زیر است:

هفته اول

استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین

نساجی مازندران – پیکان

هوادار – مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان – استقلال

ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن

سپاهان – تراکتور

پرسپولیس – آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان

 

هفته دوم

شمس آذر قزوین – هوادار

پیکان – گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان – نساجی مازندران

استقلال – ملوان بندرانزلی

آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

ذوب‌آهن – سپاهان

تراکتور – پرسپولیس

 

هفته سوم

مس رفسنجان – شمس آذر قزوین

صنعت نفت آبادان – پیکان

هوادار – آلومینیوم اراک

نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان

سپاهان – استقلال

ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – تراکتور

پرسپولیس – ذوب‌آهن

 

هفته چهارم

آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین

پیکان – سپاهان

ذوب‌آهن – هوادار

نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

استقلال – استقلال خوزستان

گل‌گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی

تراکتور – مس رفسنجان

فولاد خوزستان – پرسپولیس

 

هفته پنجم

شمس آذر قزوین – نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی – پیکان

هوادار – تراکتور

پرسپولیس – استقلال

استقلال خوزستان – ذوب‌آهن

صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

سپاهان – فولاد خوزستان

 

هفته ششم

تراکتور – شمس آذر قزوین

پیکان – پرسپولیس

استقلال – هوادار

نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان – ملوان بندرانزلی

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

ذوب‌آهن – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – سپاهان

 

هفته هفتم

شمس آذر قزوین – ذوب‌آهن

استقلال خوزستان – نساجی مازندران

هوادار – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران

مس رفسنجان – استقلال

سپاهان – صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک – تراکتور

پرسپولیس – فولاد خوزستان

 

هفته هشتم

فولاد خوزستان – شمس آذر قزوین

پیکان – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – هوادار

نساجی مازندران – سپاهان

استقلال – آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

ذوب‌آهن – تراکتور

 

هفته نهم

شمس آذر قزوین – استقلال

هوادار – پیکان

تراکتور – نساجی مازندران

سپاهان – ملوان بندرانزلی

استقلال خوزستان – گل‌گهر سیرجان

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان – فولاد خوزستان

آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن

 

هفته دهم

پیکان – شمس آذر قزوین

صنعت نفت آبادان – هوادار

نساجی مازندران – ذوب‌آهن

استقلال – تراکتور

ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان

گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان

فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک

سپاهان – پرسپولیس

 

هفته یازدهم

شمس آذر قزوین – گل‌گهر سیرجان

آلومینیوم اراک – پیکان

هوادار – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس – نساجی مازندران

ذوب‌آهن – استقلال

استقلال خوزستان – سپاهان

تراکتور – فولاد خوزستان

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

 

هفته دوازدهم

ملوان بندرانزلی – شمس آذر قزوین

پیکان – ذوب‌آهن

پرسپولیس – هوادار

نساجی مازندران – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – استقلال

صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک

سپاهان – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – تراکتور

 

هفته سیزدهم

شمس آذر قزوین – صنعت نفت آبادان

تراکتور – پیکان

هوادار – سپاهان

استقلال – نساجی مازندران

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی

استقلال خوزستان – پرسپولیس

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

 

هفته چهاردهم

پرسپولیس – شمس آذر قزوین

پیکان – فولاد خوزستان

نساجی مازندران – هوادار

گل‌گهر سیرجان – استقلال

ملوان بندرانزلی – تراکتور

استقلال خوزستان – مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن

سپاهان – آلومینیوم اراک

 

هفته پانزدهم

شمس آذر قزوین – سپاهان

استقلال – پیکان

هوادار – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

تراکتور – صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان – پرسپولیس

ذوب‌آهن – گل‌گهر سیرجان

 

 

دربی های فصل بیست و سوم چه هفته هایی برگزار می شود؟

برنامه بازی های پرسپولیس در فصل بیست و سوم لیگ برتر

برنامه بازی های تراکتور در فصل بیست و سوم لیگ برتر

برنامه بازی های سپاهان در فصل بیست و سوم لیگ برتر

برنامه بازی های استقلال در فصل بیست و سوم لیگ برتر

برنامه کامل فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران

گزارش کامل مراسم قرعه کشی فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید