پسر غرغروی ایران همچنان در سرازیری؛ حدادی 60 متر هم پرتاب نکرد!

احسان حدادی در مسابقات قهرمانی کشور، پرتابی کمتر از ۶۰ متر را ثبت کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان برگزار شد.  

احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک شرکت کرد و رکوردی کمتر از ۶۰ متر ثبت کرد.  

او با ثبت رکورد ۵۹.۸۱ متر در جایگاه نخست قرار گرفت. پس از حدادی حسین رسولی با ثبت رکورد ۵۷.۸۶ متر در جایگاه دوم قرار گرفت و محمدرضا رحمانی با رکورد ۵۷.۸۱ متر سوم شد.  

مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جمعه، ۲۳ اردیبهشت پیگیری خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید