حضور تماشاگران در ورزشگاه تا یک ماه منتفی شد

دکتر نوروزی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه توضیحاتی داد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، دکتر نوروزی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش گفت: وزارت کشور به تازگی اعلام کرده که وزارت ورزش باید یک سامانه برای بلیط فروشی و ورود تماشاگران طراحی و به سامانه امید وزارت کشور متصل کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید