اخبار مرتبط

49 و 6 دهم درصد از جمعیت شش میلیون و 434 هزار نفری خراسان رضوی و 50 درصد جمعیت 88 هزار نفری گناباد را بانوان تشکیل می دهند.
با وجود نقش انکارناپذیر بانوان در اشتغال و کارآفرینی، برخی مشکلات مانند فقدان خودباوری و برخی دیدگاههای سنتی در مناطق و شهرستانهای کوچک از این ظرفیت مهم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی و کارآفرینی بهره مطلوب گرفته نشده است.
بانوان با وجود استعدادهای بسیار نسبت به مردان فرصتهای شغلی کمتری در اختیار دارند و یا در شغلهای غیررسمی و با حقوق اندک مشغول کار هستند و این مسئله موجب شده ظرفیتهای بلقوه آنان آنطور که باید شناخته نشده و بستر فعلیت آنها فراهم نشود. با این وجود زنان با موانع خاصی در کسب و کار مواجه می شوند که بتدریج باید بر آنها غلبه کنند.
از مجموع سه هزار و 400 نفر اشتغال مستقیم 170 واحد صنعتی گناباد 500 نفر یعنی حدود 15 درصد را بانوان تشکیل می دهند.
همچنین 900 مورد از چهار هزار پروانه کسب در بخش اصناف گناباد به نام بانوان صادر شده که بخشی این واحدهای کسبی تنها به نام آنان صادر اما مردان مصدر کار هستند و در کمتر از یک پنجم 10 هزار اشتغال در اصناف این شهرستان بانوان شاغل به کارند. این اشتغال هم بیشتر مربوط به آرایشگاههای زنانه و و نانواییها است.
با هدف بررسی بیشتر این موضوع میزگردی با عنوان شناخت ظرفیتهای بانوان حلقه مفقوده اشتغال و کارآفرینی در گناباد از سوی دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در گناباد با حضور رئیس مجمع مشورتی بانوان و استاد دانشگاههای گناباد، عضو شورای اسلامی و مسئول کمیسیون اقتصادی مجمع بانوان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و معاون اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد برگزار شد.

* شناخت ظرفیتهای بانوان زیربنای توسعه و رونق اقتصادی
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد در میزگرد ایرنا گفت: بانوان ظرفیتهای زیادی در بخشهای مختلف از جمله اقتصادی دارند که طی سنوات گذشته امکان فعلیت آنها بطور مطلوب فراهم نشده است.
دکتر الهه افضلیان افزود: نقش بانوان در اقتصاد خانوار در همه شهرها مشخص ولی در شهرهای کوچک خاصتر است و به تناسب شغلی که انتخاب می کنند تفاوت دارد.
وی ادامه داد: اشتغال بانوان در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر به صورت شغلهای کوچک با سرمایه اولیه کمتر و یا در قالب بنگاههای کوچک اقتصادی تشکیل می شود که به صورت یک نفری و یا چند نفری به صورت مجتمعی مشغول بکار هستند.
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد گفت: بر این اساس سرمایه اولیه مورد نیاز آنها به نسبت شهرهای بزرگتر کمتر است که به صورت سهم آورده و یا استفاده از منابع اعتباری تامین و برخی موارد بیشتر اعضای خانواده درگیر آن می شوند.
وی بازار مصرف مناسب را زیربنای به فعلیت رسیدن ظرفیتهای بلقوه اقتصادی بانوان ذکر و بیان کرد: وقتی بازار فروش محصولات تولیدی و صنایع دستی و زمینه بازگشت سرمایه و سوددهی فعالیتهای اقتصادی زنان فراهم نباشد بعد از مدتی فعالیت سرخورده می شوند و یا ممکن است رغبتی به ادامه کار پیدا نکنند.
افضلیان افزود: برخی بانوان به دلیل شناخت ناکافی بدون بررسی کارشناسی در یک رشته شغلی سرمایه گذاری می کنند و مسئولان ذیربط هم تاکنون نتوانسته اند بطور مطلوب با اطلاع رسانی مناسب آگاهی آنان را افزایش دهند لذا باید با رصد مرتب بازار مانع از سرمایه گذاری زنان در شغلهایی شده که صرفه اقتصادی ندارند و متقاضیان را به بخشهای دیگر سوق دهند.
وی از جمله اقدامات یک سال اخیر مجمع مشورتی بانوان گناباد را برای کاهش این خلاء، حضور در تعدادی روستاها و بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی بانوان متناسب با ظرفیتهای بلفعل آنها و اطلاع رسانی نسبت به تسهیلات مشاغل خانگی و سایر تسهیلات قابل استفاده در فرآیند تولید ذکر کرد.
عضو شورای اسلامی و مسئول کمیسیون اقتصادی مجمع مشورتی بانوان گناباد هم در میزگرد ایرنا گفت: ظرفیتهای بلقوه بانوان در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخی نگرشهای سنتی در مناطقی مانند این شهرستان مغفول مانده و امکان بالندگی آنها فراهم نشده است.
شیما یوسف پور افزود: برخی نگرشها و دیدگاههای مردسالارانه، بانوان را به عنوان نقش آفرین در بازار کار و اشتغال باور ندارد و فقدان خودباوری لازم در بعضی بانوان هم موجب شده امکان بروز استعدادهای بلقوه آنان فراهم نشود. باید با رفع برخی موانع، تصویب و قوانین مناسب و تسهیلگر، آموزش و توانمندسازی برای زنان ظرفیتهایشان را در مسیر توسعه و رونق اقتصادی و کارآفرینی جهت دهی کرد.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصاد و اشتغال مجمع مشورتی بانوان گناباد ضمن بازدید از کارگاههای خوداشتغالی بانوان و ارتباط مستمر با این قشر در مناطق شهری و روستایی برای شناخت استعدادهای بلقوه و با معرفی آنها به مسئولان ذیربط برای اخذ تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی تلاش می کند. همراهی سایر مسئوولان و دستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه ضروری است.
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد به مشاوره های ناکافی برای متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی اشاره و بیان کرد: دیدگاههای سنتی حاکم بر شهرهایی مانند گناباد اجازه نمی دهد بانوان به بنگاههای اقتصادی برای مشاوره مراجعه کنند و این مسئله موجب می شود در بازاریابی و یا راه اندازی اشتغال متناسب با نیاز بازار هدف موفق عمل نکنند.
وی گفت: بر این اساس متقاضیان اخذ تسهیلات بدون توجه به وضعیت و نیاز بازار به شغلهایی مانند تولید شیرینی و کیک که با تراکم فعالان و عدم نیاز بازار مصرف مواجه است روی می آورند و بعد از مدتی به دلیل نبود بازگشت سرمایه و سوددهی در زمره بدهکاران بانکی قرار می گیرند.
معاون اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد هم در ادامه میزگرد ایرنا گفت: فقدان خودباوری لازم و خطرپذیری پایین در بانوان موجب شده که این قشر با وجود ظرفیتهای بسیار نتوانند در رونق اقتصادی شهرستان به نحو مطلوب اثرگذار باشند و هیچیک از مدیران واحدهای صنعتی گناباد را بانوان تشکیل نمی دهند.
محمد صابری افزود: این در حالی است که اگر بانوان تصدی واحد تولیدی را داشته باشند امکان اشتغال برای دیگر بانوان علاقه مند، جویای کار و متخصص را فراهم می کنند. با این وجود اداره صنعت و معدن گناباد در صورت تقاضای بانوان برای ایجاد راه اندازی واحد تولیدی شوند، با پرداخت تسهیلات از آنان حمایت می کند.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 78 تقاضای اشتغال در سامانه رصد، 230 مورد در بخش اصناف و 83 مجوز در بخش مشاغل خانگی گناباد ثبت شده که اشتغال مربوط به بانوان در این بخشها به ترتیب 40، 71 و 82 مورد بود. بر این اساس 99 درصد اشتغال مشاغل خانگی در بخش صنعت گناباد به این قشر اختصاص دارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد نیز در میزگرد ایرنا گفت: بانوان با وجودی که 50 درصد جمعیت این شهرستان را تشکیل می دهند به دلیل برخی موانع و مشکلات و فقدان آگاهی نتوانسته اند در توسعه و رونق اقتصادی منطقه متناسب با ظرفیتهای خود حرفی برای گفتن داشته باشند لذا باید امکان بروز خلاقیتهای آنان فراهم شود.
احمد آذرپرند افزود: طی سنوات گذشته بستر لازم برای شکوفایی خلاقیتهای بانوان در مناطق شهری و روستایی گناباد فراهم نشده است.

* مشاغل خانگی
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد در ادامه میزگرد به موفقیت کشورهایی مانند چین در عرصه اقتصاد بین الملل بخاطر توجه به بنگاههای خرد خانگی و کوچک زود بازده اشاره و بیان کرد: توجه به مشاغل خانگی و بنگاههای اقتصادی خرد بستر رونق اقتصادی و هم افزیی اقشار مختلف به خصوص بانوان را در عرصه اقتصاد و ایجاد درآمدهای پایدار آنان فراهم می کند.
وی افزود: به دلیل اطلاع رسانی ناکافی، بانوان گنابادی به خصوص در مناطق روستایی از مزایا و تسهیلات این مشاغل آگاهی کافی ندارند لذا باید متولیان مربوطه مانند دهیاران به این مهم عنایت بیشتری داشته باشند.
افضلیان ادامه داد: دستگاههای نظارتی نیز باید بر روند پرداخت و هزینه کرد تسهیلات نظارت بیشتری داشته باشند تا این تسهیلات به افرادی پرداخت شود که دارای مهارت کافی بوده و آموزشهای تخصصی متناسب با رشته شغلی مورد نظر را سپری کرده اند.
وی گفت: همچنین بخاطر فقدان بیمه برخی بانوان شاغل، آماری که از اشتغال این قشر در بخشهای مختلف ارائه می شود در برخی مواقع واقعی نیست.
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد بازاریابی و تولید محصولات متناسب با بازار مصرف را دیگر ضرورت موفقیت در فرآیند تولید از جمله در مشاغل خانگی ذکر و بیان کرد: مردم و بانوان شهرهای کوچک مانند گناباد افراد قانعی هستند و به همان درآمدهای اندک قناعت می کنند در حالی که قناعت موجب رشد و رونق اقتصادی نمی شود و باید با نگاه فراشهرستانی، فرااستانی و ملی در این بخش فعالیت داشت. اصلاح این رویکرد، به تدریج موجب افزایش درآمد و رغبت در بانوان برای فعالیت در حوزه مشاغل خانگی می شود.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد نیز در ادامه میزگرد ایرنا مشاغل خانگی را از بسترهای حضور بانوان در عرصه اقتصاد جامعه ذکر و بیان کرد: برای کاهش انحرافات در هزینه کرد تسهیلات اشتغالزایی علاوه بر دستگاههای اجرایی ذیربط کمیته دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان و کمیته استانی بر روند هزینه تسهیلات اشتغالزایی شامل مشاغل خانگی سامانه کارا نظارت دارند.
وی افزود: با هدف شناخت ظرفیتهای اقتصادی بانوان، آگاهی بخشی و به فعلیت رساندن آنها کارگروه بانوان ذیل کارگروه اشتغال گناباد راه اندازی شده و اطلاع رسانی نسبت به طرحها و تسهیلات اشتغالزایی انجام می شود.
آذرپرند ادامه داد: در این نشستها تلاش می شود استعدادهای بانوان روستایی در بخشهای قالیبافی، گلیم بافی، صنایع دستی، تابلو فرش و کشاورزی شناسایی و متقاضیان برای استفاده از تسهیلات راهنمایی شوند. در این چارچوب دولت با پرداخت تنسهیلات از متقاضیان کارآفرینی و مشاغل خانگی حمایت می کند.
وی گفت: باید سرمایه های خرد فعال در مشاغل خانگی به تدریج روی هم انباشته و در قالب شرکتهای تعاونی تخصصی در بخش بانوان در عرصه اقتصاد و رونق اقتصادی بیشتر نقش آفرین باشند. بانوانی که در برخی مناطق گناباد به این مهم توجه داشته اند به توفقیات خوبی دست یافته اند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد افزود: دستگاههای اجرایی ذیربط مانند جهاد کشاورزی و صنعت و معدن نیز باید در فرآیند بررسی صلاحیت متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی تنها به صدور مجوزاکتفا نکنند و پیش از آن شرایط بازار مصرف استانی و حتی کشوری را بررسی کنند.
وی ادامه داد: 19 میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی از ابتدای امسال در گناباد به متقاضیان پرداخت شده و با توجه به عملکرد خوب این شهرستان در همین زمینه علاوه بر سهمیه شهرستانی 9 میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات دیگر از محل منابع شناور استانی بدین منظور اختصاص یافت و 70 درصد مجموع سهم این مشاغل به بانوان تخصیص پیدا کرد.
آذرپرند گفت: سهم گناباد از محل تسهیلات اشتغالزایی سامانه کارا امسال 20 میلیارد ریال بود در صورتی که با پیگیری انجام شده 110 میلیارد ریال جذب شد.
وی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت از متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی با همکاری شهرداری گناباد غرفه هایی برای عرضه محصولات در جمعه بازار در نظر گرفته و قرار است غرفه هایی دیگر در آینده نزدیک در محل باغ ملی این شهر دایر شود.
عضو شورای اسلامی و مسئول کمیسیون اقتصادی مجمع مشورتی بانوان گناباد نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی موجب تراکم در فعالیتهای این بخش شده و با عنایت به ثابت بودن تقاضا در بازار مصرف صرفه اقتصادی برای فعالان این بخش کاهش یافته است.
یوسف پور افزود: بر این اساس باید راه اندازی این مشاغل و پرداخت تسهیلات به متقاضیان آنها مبتنی بر بررسی کارشناسی و بازارسنجی نخست صورت گیرد.
وی ادامه داد: با وجود پرداخت حدود 140 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال از منابع مختلف به گناباد باز هم بیکاری دغدغه و چالش اصلی این شهرستان است و باید این اقدامات با هدفمندی بیشتر صورت گیرد.

* آموزش ضرروت توانمندسازی بانوان
معاون اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد هم در ادامه میزگرد ایرنا آموزش را از ارکان اصلی توانمندسازی متقاضیان اشتغال و راه اندازی واحدهای تولیدی به خصوص در میان بانوان ذکر و بیان کرد: تسهیلات مشاغل خانگی تنها به افراد دارای کارت شناسایی از اتحادیه مربوطه و گواهی دوره های آموزش فنی و حرفه ای، پرداخت می شود.
صابری افزود: فقدان ارتباط بین دانشگاه و صنعت موجب شده دانشجویان بعد از دانش آموختگی از مهارت کافی برخوردار نباشند و از طرفی آموزشهای دانشگاهها مبتنی بر نیاز بخش صنعت جهت دهی نشوند لذا تعداد زیادی از بانوان مستعد توانایی فعالیت در واحدهای تولیدی را ندارند.
وی ادامه داد: نوآوری به عنوان یکی از نیازهای اساسی صنایع، با ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت محقق می شود. باید مراکزی برای ایجاد ارتباط و هم افزایی بین صنعت و دانشگاهها ایجاد شوند و دانشجویان در هنگام تحصیل بطور مرتب با واحدهای تولیدی ارتباط برقرار کند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد نیز در میزگرد ایرنا گفت: تحصیل کردگان دانشگاهی در بیشتر خانواده ها وجود دارند ولی در میان آنها افراد هنرمند، خلاق مبتنی و ماهر کم است. دانش آموختگان دانشگاهی در برخی موارد در عرصه عمل توانایی اشتغال در واحدهای تولیدی مبتنی بر رشته خود را هم ندارند.
آذرپرند افزود: باید از ظرفیت مراکز فنی و حرفه ای برای افزایش توانمندسازی نیروی کار در رشته های مختلف حداکثر بهره را گرفت.
رئیس مجمع مشورتی بانوان گناباد هم گفت: مراکز آموزش عالی بیشتر به کارهای تحقیقاتی و آموزشی توجه دارند و ارتباط چندانی با واحدهای تولیدی ندارند. این مسئله موجب شده اثرگذاری آنها در رفع مشکلات جامعه کمتر باشد.
عضو شورای اسلامی و مسئول کمیسیون اقتصادی مجمع مشورتی بانوان گناباد نیز در میزگرد ایرنا از تشکیل کانون هماهنگی زنان کارآفرین این شهرستان برای شناسایی هدفمندتر ظرفیتهای این قشر و جهت دهی آنها در مسیر توسعه و رونق و تولید هدفمند در آینده نزدیک خبر داد.
مرکز شهرستان 88 هزار نفری گناباد در فاصله 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
2095/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.