جی پلاس؛

تاکیدی که امام بر اهمیت تبلیغات داخل و خارج از کشور داشت

امام خمینی در پیامی خطاب به شورای عالی تبلیغات اسلامی بر اهمیت تبلیعات در داخل و خارج از کشور تاکید کرد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در دوازدهم تیر ماه سال ۶۱ مطابق با یازدهم رمضان ۱۴۰۲ در پیامی خطاب به شورای عالی تبلیغات اسلامی بر اهمیت تبلیعات در داخل و خارج از کشور تاکید کرد. متن پیام امام به شرح زیر است:

 

‌‌ [‌‌بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر عظیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام‌‎ ‎‌خمینی ـ دام  ظله العالی. با عرض سلام به استحضار می رساند، پس از پیروزی انقلاب و احساس نیاز‌‎ ‎‌مبرم جامعۀ انقلابی به یک تشکیلات منسجم و یک مرجع مشخص برای تبلیغات اسلامی که همه‌‎ ‎‌بتوانند بدان مراجعه کنند با مشورت جامعۀ مدرسین و همکاری دفتر تبلیغات قم در تیر  ماه سال 60،‌‎ ‎‌شورایعالی تبلیغات اسلامی تشکیل شد که به حضور مبارک معرفی و مورد تأیید قرار گرفت. این شورا‌‎ ‎‌برای نیل به اهداف بالا سازمان تبلیغات اسلامی را تأسیس کرد و دفتر تبلیغات قم و دفتر انتشارات‌‎ ‎‌وابسته به جامعۀ مدرسین را زیر پوشش مالی خود قرار داد و برای  هماهنگ ساختن فعالیت های تبلیغی‌‎ ‎‌ارگان های انقلابی که امری ضروری بود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را به وجود آورد که چند‌‎ ‎‌نمونه از خدمات فراوان یکسالۀ این دو بخش به پیوست تقدیم می گردد اکنون بر اثر  توسعۀ روزافزون،‌‎ ‎‌کار به مرحله ای رسیده که اگر بخواهد این خدمت فعال و گسترده می شود و بایستی با همکاری سازمان ها‌‎ ‎‌و نهادهای دولتی و ارگانهای  انقلابی و توانمندی بیشتر صورت  گیرد و این همکاری جز با تأیید و‌‎ ‎‌تصویب مقام معظم رهبری که تنها پشتوانۀ این نهاد تبلیغاتی است میسر نمی باشدـ و الامر الیکم و الله ‌‎ ‎‌معکم دام الله ظلکم. شورایعالی تبلیغات اسلامی‌‌]‌

‌‌

بسم الله الرحمن الرحیم‌

‌‌خدمت اعضای محترم  شورای عالی تبلیغات اسلامی ـ ایّدهم الله تعالی‌

‌‌     گزارش خدمات شورای مذکور را ملاحظه نمودم. از همکاری با حوزۀ علمیۀ قم و‌‎ ‎‌تشکیلات منسجم و هماهنگی که با مقامات ذی ربط به وجود آورده اید تقدیر و تشکر‌‎ ‎‌می کنم. همه می دانیم در این موقع حساس، که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد‌‎ ‎‌تهاجم تبلیغاتی رسانه های گروهی مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابستگان  آنان قرار گرفته‌‎ ‎‎‌است و آنان در باطل خود آن فعالیت ها و تبلیغات  وسیع را به راه انداخته اند، ما و شما  و‌‎ ‎‌همۀ طرفداران اسلام برای حق خود باید به این حربۀ برّندۀ روز مجهز باشیم؛ و چهرۀ‌‎ ‎‌واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل، و بیشتر در خارج، در معرض شناخت‌‎ ‎‌همگان درآوریم. و این وظیفۀ الهی و انسانی بر عهدۀ ماست. و در این  زمینه تذکراتی را‌‎ ‎‌لازم می دانم:‌

 

‌‌

     1ـ با تشکر عمیق از علما و فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم، که در هر گرفتاری وظیفۀ‌‎ ‎‌الهی خود را انجام داده اند و در نقاط مختلف کشور بویژه در جبهه های جنگ تحمیلی و‌‎ ‎‌مناطق دورافتادۀ محروم و مراکز کارگری حضور یافته و شایستگی خویش و حوزه های‌‎ ‎‌دینی و علمی را به ثبوت رساندند، لکن نظر به حساسیت موقع و موقعیت آنان در اولویت‌‎ ‎‌دادن  به امور تبلیغی، به نظر می رسد که فعالیت چشمگیرتر و دقت بیشتری برای این امر‌‎ ‎‌حیاتی اختصاص دهند، و علاوه بر اوقات تعطیل، در ایام اشتغال بخشی از اوقات شریف‌‎ ‎‌خود را در این امر صرف نمایند؛ و با انتخاب افراد شایسته به طور متناوب، نگذارند این‌‎ ‎‌پست حساس خالی بشود. از خداوند تعالی  توفیق همگان را خواستارم.‌

‌‌     2ـ لازم است نهادهای دولتی و ارگانهای انقلابی و ذی ربط در این وظیفۀ الهی با‌‎ ‎‌شورای مذکور همکاری جدی نمایند.‌

‌‌     3ـ  بدیهی است که تبلیغات خارج از کشور از  ویژگی خاص  و اهمیت  مخصوصی‌‎ ‎‌برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده دار این امر است، لازم است شورایعالی‌‎ ‎‌تبلیغات در جذب و آموزش نیروهای صالح و افراد شایسته برای اعزام به خارج از کشور‌‎ ‎‌و برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی به وزارت  ارشاد کمک و همکاری نمایند،  و با‌‎ ‎‌هماهنگی  کامل این وظیفۀ الهی را عمل نمایند.‌

‌‌     امید است خداوند قادر از عنایت خاص خود همگان را برخوردار فرماید.‌

‌‌12 تیر 61 / 11 شهر رمضان المبارک 1402‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

‌‎ ‎

‌‎

صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۰-۳۷۱

 

 

دیدگاه تان را بنویسید