جی پلاس؛

ابراهیم هادی و نمازی که از او ابراهیم ساخت

نماز اولین رکن زندگی ابراهیم هادی بود تا جایی که حتی وقتی هنگامه نماز می رسید، گود زورخانه را محل اقامت جماعت می کرد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، شاید مهمترین علت اینکه چرا نام ابراهیم هادی بر سر زبان ها افتاد و نام آوری اش را در گمنامی یافت، را بتوان در اخلاصش جستجو کرد. او هر کاری را برای رضایت خدا انجام می داد، حیات و مماتش الهی بود. در کتاب "سلام بر ابراهیم" درباره او چنین آمده است:

 

محور همه فعالیت هایش نماز بود. ابراهیم در ســخت ترین شرایط نمازش را اول وقت می خواند. بیشــتر هم به جماعت و در مســجد. دیگران را هم به نماز جماعت دعوت می کرد.

 

مصداق این حدیث بود که امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: 

هر که به مسجد رفــت و آمد کند از مــوارد زیر بهره می گیرد: "برادری کــه در راه خدا با او رفاقت کند، علمی تــازه، رحمتی که در انتظارش بوده، پندی که از هلاکت نجاتش دهد، سخنی که موجب هدایتش شود و ترک گناه."

 

ابراهیــم حتــی قبل از انقــلاب، نمازهای صبح را در مســجد و به جماعت می خواند.

 

رفتار او ما را به یاد جمله معروف شهید رجائی می انداخت؛ به نماز نگویید کار دارم ، به کار بگویید وقت نماز است.

 

بهتریــن مثال آن، نمازجماعت در گود زورخانــه بود. وقتی کار ورزش به اذان می رسید، ورزش را قطع می کرد و نماز جماعت را بر پا می نمود.

 

بارها در مسیر سفر، یا در جبهه، وقتی موقع اذان می شد، ابراهیم اذان می گفت و با توقف خودرو، همه را تشویق به نماز جماعت می کرد. 

 

صدای رسای ابراهیم و اذان زیبای او همه را مجذوب خود می کرد.

 

 

برشی از کتاب سلام بر ابراهیم؛  ص۷۴

@tezkar

 

دیدگاه تان را بنویسید