اخبار مرتبط

هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم، بحث برگزاری نمایشگاه های بهاره نیز داغ تر می شود. با توجه به اینکه موج افزایش قیمت کالاها در سال جاری بیشتر از هر زمان دیگری است این انتظار وجود دارد که دولت با ارائه تسهیات لازم به اصناف، زیرساخت های لازم برای عرضه محصوات با کیفیت و با قیمت مناسب را در نمایشگاه های بهاره فراهم کند.
امسال نیز طبق روال سال های گذشته اصناف تمایلی به برگزاری نمایشگاه های بهاره ندارند به گفته آنها حضور در چنین نمایشگاه هایی هزینه های هنگفتی دارد که با توجه به کمبود درآمد اصناف، توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی برگزاری این نمایشگاه ها، زمان رونــق فروش مغازه ها را نیز با مشــکل مواجه می کند.
بنابراین فعالان صنفی می گویند باید فــروش فوق العاده و حــراج فصلی جایگزین برگزاری نمایشــگاه ها شود. این در حالی است که طی سال های اخیر نیز اگرچه نمایشگاه هایی با عنوان نمایشگاه بهاره یا فروش ویژه شب عید توسط ارگان هایی مثل شهرداری برگزار شده، اما در نهایت این دلالان بودند که به جای اصناف در غرفه های نمایشگاه ها حاضر شدند. این در حالی است که بارها سخنگوی شورای اصناف اعلام کرده که با وجود نظارت هایی که صورت می گیرد، داان با ترفند های خاص و با دور زدن قانون، غرفه های نمایشگاه را در اختیار می گیرند و کالاهای بی کیفیت ارائه می کنند. „
در شرایط فعلی اصناف تهران مدعی است که فعالان بازار به علت «کمبود درآمد» تمایل چندانی برای پیگیری اخذ غرفه در نمایشگاه بهاره تهران ندارند و اکثر اتحادیه ها و اصناف نیز مخالف برگزاری این نمایشــگاه در پایان سال جاری هســتند. این در حالی است که به تازگی فرمانداری تهــران اعام کرده که باوجود اطاع رسانی قبلی مبنی بر برگزاری نمایشگاه های بهاره در پنج نقطه تهران، اتاق اصناف تهران می گوید که مخالف برگزاری این نمایشگاه است، درصورتی که مسووان این نهاد پیشــتر در جلسات هماهنگی مخالفتی نداشته اند.
در همیــن خصوص رییس اتــاق اصناف تهران اظهار کرد: ابتدا به امید اینکه اتحادیه ها و واحدهای صنفی مثل ســال های گذشته از برگزاری نمایشگاه ها استقبال می کنند، با برگزاری نمایشگاه موافقت کردیم اما طی چند روز اخیر هر چه منتظر ماندیم دیدیم مراجعه کننده ای برای اخذ غرفــه به اتاق اصناف مراجعه نکرده است.
قاسم نوده فراهانی افزود: امسال وضعیت برگزاری نمایشگاه های بهاره متفاوت با سال های گذشته است که دلیل آن به مواجه شدن بازار با دوران رکود و نیز کاهش کسب و کار و درآمد اصناف برمی گردد.
نوده فراهانــی تاکید کرد: بــه دنبال آن هستیم امســال در صورت موافقت استاندار تهران، نمایشگاه بهاره برگزار نشود و فروش فوق العاده و حراج فصلی را جایگزین برقراری نمایشگاه کنیم.
وی توضیح داد: یکی از موارد حائز اهمیت در برگزاری نمایشگاه ها بحث عرضه کالاهای اساسی در نمایشگاه ها و نیز مراجعه 100 هزار مشتری برای تامین کالاهای اساسی مربوط به ایام نوروز در این نمایشگاه است.
وی هزینه های برگزاری نمایشگاه های بهاره را «هنگفت» خواند و افزود: غرفه دار برای جبران هزینه های بالای اجاره غرفه مجبور می شــود از طریق بالا بردن قیمت ها نســبت به جبران هزینه ها اقــدام کند.
نوده فراهانــی ادامه داد: سال هاســت به دنبال آن بودیم تا طبق قانون نظام صنفی، فروش فوق العاده جایگزین برگزاری نمایشگاه ها شود.
بر همین اســاس یکی از فعالان بازار آجیل و خشکبار با بیان اینکه اصناف به هیچ وجه با برگزاری نمایشگاه های بهاره موافق نیست، به «جهــان صنعت» گفت: در حال حاضر حضور در نمایشگاه بهاره برای اصناف توجیه اقتصادی ندارد. این در حالی است که با توجه به کاهش تولید برخی اقام و همچنین نوسانات نرخ ارز، اغلب اقام آجیل و خشــکبار نسبت به سال گذشــته با افزایش 80 درصدی به باا روبه رو شده است.
امیر مرادی افزود: به عنوان مثال در سال جاری به دلیل سرمازدگی باغات تولید پسته حدود 70 تا 80 هزار تن کاهش یافت و به عبارتی حدود 100 هزار تن از این محصول از بین رفت. از این رو حتی نرخ ارز هم افزایش پیدا نمی کرد و به دلیل کاهش در تولید باز هم افزایش قیمت ها را شاهد بودیم.
وی اظهار کرد: فروش آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته با کاهش شدیدی روبه رو شده و مردم با توجه به قیمت های بالای این محصوات، توانایی خرید آجیل و خشکبار را ندارند.
بنابراین حتی اگر ما در نمایشگاه های بهاره شرکت کنیم، نمی توانیم قیمت ها را چندان پایین بیاوریم. این در حالی اســت که طی ماه های اخیر با توجه به رکودی که در این بازار حاکم شــده، امکان پرداخت هزینه های بالا برای اجاره غرفه برای مــا وجود ندارد و ترجیح می دهیم اندک رونق شب عید را در مغازه خود و با ارائه تخفیف های محدود تجربه کنید.
یکی از فعالان بازار پوشــاک نیــز در این خصــوص به «جهان صنعــت» گفت: اصناف علاقه ای به برگزاری نمایشگاه های بهاره ندارند چرا که نه تنها هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه ها بسیار بالاست بلکه با توجه به نوسانات ارزی اخیر، قیمت مواد اولیه و تولید به شدت افزایش یافته اســت. از این رو با در نظر گرفتن هزینه اجاره غرفه ها، امــکان ارائه کالای باکیفیت با قیمت پایین وجود ندارد.
امیر احدی اظهار کرد: در صنف پوشــاک، مواد اولیه صنعت از جمله نخ و رنگ با افزایش قیمت های چندین درصدی از اوایل سال جاری روبه رو شده است. همچنین قیمت پارچه نیز با توجه به افزایش قیمت سه برابری دار در حدود دو برابر افزایش داشته است که این موضوع در نهایت قیمت تمام شده کالاها را با افزایش روبه رو کرده است. از این رو در حال حاضر این اصناف نیسـتند که عامل گران فروشی هستند بلکه سیاست های نابسامان ارزی است که موجب به هم ریختگی بازارهای مختلف از جمله بازار پوشاک شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل مسائل ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و واردات غیررسمی پوشــاک به کشور شــاهد افزایش بیش از 50 درصدی قیمت پوشــاک در بازار هستیم. این در حالی است که با توجه به گرانی مواد اولیه، قیمت تیشرت 40 هزار تومانی به 60 تا 70 هزار تومان رسیده است.
به گفته وی، در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه های خانوار و کاهش قدرت خرید افراد، بازار با رکود عجیبی روبه رو شده است اما با این حال ترجیح می دهیم به جای حضور در نمایشگاه های بهاره، روی فروش برخی اجناس خود تخفیف بگذاریم تا بلکه در این روزهای پایانی سال اندکی رونق به بازار ما برگردد.
یکی دیگر از فعالان بازار نیز با انتقاد از بالا بودن هزینه اجاره غرفه ها به «جهان صنعت»گفت: اگر دولت قصد دارد به مردم و تولیدکنندگان کمک کند، باید با ارائه غرفه با قیمت های بسیار پایین، امکان فروش کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب را فراهم کند تا اصناف ضرر نکنند. این در حالی است که در شرایط فعلی با وجود اینکه اصناف به دنبال نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه شــده اند، این توقع از آنها وجــود دارد که هزینه اجاره غرفه را پرداخت و کالای باکیفیت و ارزان نیز عرضه کنند. محمد امینی اظهار کرد: اصناف طی ماه های اخیر به اندازه کافی با رکود دســت و پنجه نرم کرده اند.از این رو انتظار می رود در این روزهای پایانی سال اندک رونقی به بازار ما برگردد. در غیر این صورت ما نیز ناچاریم همچون بسیاری دیگر از مغازه ها، کرکره خود را پایین بکشیم چرا که ادامه فعالیت با چنین وضعیتی نه تنها سودی ندارد بلکه به ضرر ماست.
وی با بیان اینکه طــی روزهای اخیر برای ادامه حیات صنف خود میزان ســود فروش را به شدت کاهش داده ایم، گفت: با توجه به اینکه مردم توانایی خرید اجناس با افزایش قیمت های دو تا سه برابری را ندارند، ناچاریم روی فروش فوق العاده و حراج فصلی تمرکز کنیم.
ابراهیــم حیدری نیز که ســال ها قبل در نمایشگاه های بهاره شرکت داشته است نیز در گفت وگو با «جهان صنعت»اظهار داشت: شاید تا چند سال پیش حضور در نمایشگاه ها برای اصناف توجیه اقتصادی داشت اما در حال حاضر چنین اقدامی اصلا منطقی نیست.
وی با انتقاد از حضور دلالان در نمایشگاه های پایانی سال اظهار کرد: سال گذشته شاهد این بودیم که عده ای دلال و کسانی که هیچ تخصصی در حوزه های صنفی نداشتند، در نمایشگاه ها شــرکت کردند. بــا این حــال دولت توجهی به کیفیت اجناس ارائه شــده در نمایشگاه ها نــدارد و تنها به دنبال کســب منفعت از این نمایشگاه هاست.
حیدری بیان کرد: در حــال حاضر اوضاع اصناف رو به راه نیست و مردم نیز قدرت خرید گذشــته را ندارند. از این رو فلســفه برگزاری نمایشــگاه آن هم با قیمت های فعلی منطقی نیست. به گفته وی، بسیاری از اجناس از جمله کالاهای اساســی به زعم نمایندگان مجلس و دولتمردان با افزایش قیمت چند برابری روبه رو شده اســت. از این رو نمی توان از اصناف توقع داشت که تاوان نابسامانی های بازار را بدون کمک دولت پس بدهند.
منبع: روزنامه صنعت
تهرام/9206
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.