اخبار مرتبط

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که اختلال در سطح تستوسترون می‌تواند نشان دهنده یک اختلال نوروبیولوژیکال مهم در اختلال دوقطبی باشد و با توجه به اینکه عملکردهای عصب روانشناختی ضعیف‌تر بیماران دوقطبی در فازهای حاد شاید بتوان نتیجه گرفت که نقص عملکرد در اختلال دوقطبی با فازها مرتبط است. 
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، صبرا موسوی زادگان، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، در پایان نامه خود به بررسی "مقایسه‌ ‌سطح بزاقی هورمون تستوسترون و عملکردهای عصب روانشناختی در فازهای مختلف بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی شهر اصفهان" پرداخت.
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در رابطه با پایان نامه خود به خبرنگار ایسنا، گفت: این پژوهش با هدف مقایسه سطح بزاقی هورمون تستوسترون وعملکردهای عصب روانشناختی (توجه انتخابی، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری) در فازهای مانیا، افسردگی و یوتایمیا در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی شهر اصفهان انجام شد. 
این دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، افزود: پایان نامه حاضر در دو بخش انجام شده است، در بخش نخست، مقایسه سطح بزاقی هورمون تستوسترون در فازهای مانیا، افسردگی و یوتایمیا در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی و بخش دوم به مقایسه عملکردهای عصب روانشناختی ( توجه انتخابی، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری ) در فازهای مانیا، افسردگی و یوتایمیا در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی پرداخته است.
موسوی زادگان در خصوص جامعه آماری این پایان نامه اظهار کرد: در این پژوهش، 59 نفر شامل15 نفر در فاز مانیا،10 نفر در فاز افسردگی، 16 نفر یوتایمیک و 18 فرد عادی انتخاب شدند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و افراد عادی با بیماران در فاز یوتایمیا همتا سازی شدند. 
وی روش پژوهش را از نوع توصیفی و علی- مقایسه ای اعلام کرد و گفت: برای غربالگری بیماران، از تشخیص روانپزشک بر اساس DSM5، مقیاس مانیای یانگ (YMRS، 1978) و مقیاس افسردگی همیلتون (HAM-D،1960) و برای سنجش سلامت روان گروه کنترل از نرم افزار ( SCl-90-R V. 4. 1، 1973) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF36، 1993) استفاده شد.
این دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی در خصوص نتایج این پژوهش اظهار کرد: بر اساس یافته‌ها سطح بزاقی هورمون تستوسترون در فاز مانیا بالاتر از تمام گروه‌ها و در فاز افسردگی پایین‌تر از بقیه گروه ها است. همچنین تفاوت بین میانگین های تعدیل شده نمرات سطح بزاقی هورمون تستوسترون در چهار گروه (سه فاز دوقطبی و افراد عادی) معنی دار نبود.
موسوی زادگان ادامه داد: در شاخص های توجه انتخابی (زمان پاسخ همخوان در فازهای یوتایمیا– مانیا، یوتایمیا- عادی، مانیا- عادی و افسردگی– عادی و در زمان پاسخ ناهمخوان در فازهای یوتایمیا – مانیا، مانیا- عادی  و افسردگی– عادی تفاوت معناداری دیده شد و در این دو شاخص در چهار گروه تفاوت معنادار بود.
به گفته وی تفاوت چهار گروه در تمام شاخص های انعطاف پذیری شناختی معنادار بود. در شاخص تعداد طبقات در مقایسه فازهای یوتایمیا - عادی و مانیا - عادی و در شاخص خطای درجاماندگی، در مقایسه فازهای یوتایمیا- عادی، مانیا - عادی و افسردگی – عادی تفاوت معنادار بود. 
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تصریح کرد: همچنین در شاخص های حافظه کاری دیداری و شنیداری تفاوت بین چهار گروه (فازهای اختلال دوقطبی و افراد عادی) معنادار به دست آمد و در شاخص های حافظه کاری (جمع حافظه دیداری در فازهای یوتایمیا- مانیا، یوتایمیا- عادی، مانیا- افسردگی، و مانیا- عادی، و در فراخنای حافظه دیداری در فازهای یوتایمیا- مانیا، یوتایمیا- افسردگی، مانیا- افسردگی، مانیا- عادی و افسردگی- عادی تفاوت معنادار دیده شد. در شاخص جمع حافظه شنیداری در فازهای یوتایمیا- عادی، مانیا- عادی، افسردگی- عادی، و در شاخص فراخنای حافظه شنیداری در یوتایمیا- مانیا و مانیا- عادی تفاوت معنادار بود .
وی با بیان اینکه اختلال در سطح تستوسترون می تواند نشان دهنده یک اختلال نوروبیولوژیکال مهم در اختلال دوقطبی باشد، خاطرنشان کرد: با این حال در این پژوهش، به دلیل مکانیسم پیچیده تستوسترون و غیرقابل کنترل بودن عوامل مؤثر بر آزمایش در مقایسه فازهای اختلال دوقطبی با یکدیگر و با گروه کنترل تفاوت معناداری به دست نیامد. 
موسوی زادگان افزود: درمقایسه عملکردهای عصب روانشناختی درچهار گروه، افراد عادی بهترین عملکرد را داشته و در مقایسه عملکرد بیماران در سه فاز، عملکرد بیماران مانیک ضعیف تر از تمامی گروه ها و بیماران افسرده و یوتایمیک نسبتا مشابه بود.  با توجه به عملکرد ضعیف تر بیماران در فازهای حاد شاید بتوان نتیجه گرفت که نقص عملکرد  در اختلال دوقطبی با فازها مرتبط است.
به گزارش ایسنا، این پایان نامه با راهنمایی دکتر محسن معروفی در دانشگاه  علوم و تحقیقات اصفهان دفاع شد.
کد خبرنگار:13037
انتهای پیام انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.