شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران جهت خرید و تحویل 4،680 کیلوگرم روغن دنده 550 GEAR FLUID مصرفی خط تولید همراه با ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه عمومی صادر کرد.

جماران - آگهی دولتی؛ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده ذیصلاح جهت "خرید و تحویل 4،680 کیلوگرم روغن دنده 550 GEAR FLUID مصرفی خط تولید" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی انجام دهد لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2001092410000049 و واریز مبلغ 000/000/2 (دو میلیون ریال) به شماره حساب 4001054204050718 به شناسه واریز 323054274295730400014005266030 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند..

خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و  تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

 

 1. نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهیدان سازش، پلاک  5 و 7
 2. محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
 3. موضوع مناقصه: خرید و تحویل 4،680 کیلوگرم روغن دنده 550 GEAR FLUID مصرفی خط تولید طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 4. نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
 5. مدت زمان اجرای پروژه:  پنج ماه کامل شمسی.
 6. گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛

- دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

- کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

- دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

- دارا بودن مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح

- توانمندی در تامین به موقع کالای موضوع مناقصه

- دارا بودن تاییدیه و مجوز بازرگانی، مجوز گمرکات (ترخیص کالا)

- عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط با موضوع مناقصه

- دارای شخصیت حقوقی باشد.

 1. تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 2. مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت/ 50659 ﻫ مورخ 22/09/94 هیأت محترم وزیران به مبلغ 10،987،991،040 (ده میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و نود و یک هزار و چهل) ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
 3.  زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 06/12/1401 مراجعه نمایند.
 4.  زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 20/12/1401 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
 5. زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 22/12/1401 در نشانی مندرج در بند «2» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

شناسه آگهی: 1457815

شماره میم الف: 4585

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

وبگردی

  نظرات و دیدگاه ها

  مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.