دوباره حرف از ورود نهادهای بین المللی به انتخابات فوتبال شد!

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درخواستی برای ماجدی ارسال کرد‌.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ منصور قنبرزاده عضو مجمع فدراسیون فوتبال و نایب رئیس دوم معرفی شده توسط مهدی تاج نامزد ریاست فدراسیون، برای انتخابات‌ هشت شهریور برای میرشاد ماجدی، سرپرست فعلی این فدراسیون درخواستی را ارسال کرد.

قنبرزاده درمورد مسائل مطرح شده نسبت به احتمال حذف دو عضو کمیته بدوی انتخابات از ماجدی درخواست کرده با توجه به اینکه اعضای این کمیته منتخب مجمع فدراسیون فوتبال هستند و حذف آنها خلاف اساسنامه و قوانین فیفا بوده، برای جلوگیری از شائبه دخالت در انتخابات و حتی ورود نهادهای بین المللی اقدام قاطعی نسبت به این موضوع صورت گیرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

دیدگاه تان را بنویسید