فرمول محاسبه بیمه بیکاری مشخص است/ آیا بیمه خاص تامین اجتماعی مزایایی دارد؟

در فرمول مستمری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق دستمزد ۹۰ روز آخر کارکرد افراد است و اگر فردی متأهل باشد تا چهار نفر، ۱۰ درصد حداقل حقوق آن سال به آنها پرداخت می‌شود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، فرمول محاسبه بیکاری را تشریح کرد.

ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نوشت: ۱۸ هزار نفر در اصفهان مقرری بیکاری دریافت می‌کنند، با فرمول محاسبه این مقرری اشاره کرد: در فرمول مستمری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق دستمزد ۹۰ روز آخر کارکرد افراد است و اگر فردی متأهل باشد تا چهار نفر، ۱۰ درصد حداقل حقوق آن سال به آنها پرداخت می‌شود.

 

بیمه خاص تامین اجتماعی مزایا دارد؟

 

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان خاطرنشان کرد: افرادی وجود دارند که به طور خاص بیمه شده‌اند اما این طور نیست که برای قشر یا افرادی تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ بیمه‌شدگان همگی با نرخ مشخص شده در قانون تأمین اجتماعی کشور سنجیده شده و برخی از بیمه‌شدگان که خواستار حمایت بودند، دولت حق بیمه سهم کارفرمای آنها را برعهده گرفته است؛ از لحاظ شرایط و نرخ برای آنها تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید