کرونا و اقتصاد

  • یادداشت/

    اثرات اقتصادی ویروس کرونا بی سابقه است. برای اولین بار پس از دهه ها، بحرانی که ریشه در «اقتصاد واقعی» دارد، تأثیر ویرانگری بر بازارهای مالی جهانی و خسارتهای بی سابقه ای بر جا می گذارد. شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا در چین و سراسر جهان نشانه‌های زیادی از وقوع یک بحران در اقتصاد جهان را نمایان کرده است و زنجیره تولید و توزیع و صنایع مختلف را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.

  • از سوی اقتصاددان‌ها و نخبه‌ها بررسی شد؛

    شیوع بیماری همه‌گیر کرونا ۴ وضعیت ناخوشایند موجود در اقتصاد جهانی را تشدید می‌کند. عواقب اقتصادی با محاسبات مغایرت دارند. بسیاری از کشورها شوک اقتصادی عمیق‌تری در قیاس با شوک‌های قبلی را می‌گذرانند. در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی که تحت فشار رقابت آنلاین بود، احتمالاً آسیب همیشگی خواهد بود. بسیاری از فروشگاه‌ها بازگشایی نخواهند شد و مشاغل به طور دائم از بین خواهند رفت.