تبدیل وضعیت ایثارگران

  • ایثارگرانی که سال‌ها به عنوان شرکتی یا قراردادی کار کرده‌اند، حالا همه امیدشان به یک بند کوتاه در قانون بودجه ۱۴۰۰ است که اگر اجرایی شود، می‌تواند برایشان «امنیت شغلی» و «امید به آینده» به ارمغان بیاورد. در بسیاری از نهادها به این بهانه که چارت خالی سازمانی وجود ندارد و باید منتظر بمانید، کار تبدیل وضعیت را دچار وقفه کرده‌اند.