اینترنت استارلینک در ایران

  • ایران هنوز در جمع کشورهای تحت پوشش برای ثبت سفارش خرید اینترنت ماهواره ای پک استارلینک نیست. با توجه به تحریم‌های ایران و تا زمانی که دسترسی برای خرید پک استارلیک در ایران فراهم نباشد این خدمات در کشور ما در دسترس نخواهد بود.