کیفیت هوا

  • مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای استان اصفهان روز پنجشنبه(دوم بهمن ماه) وضعیت آلودگی کلانشهر اصفهان را در همه ایستگاه زرد و سالم اعلام کرد.

  • کیفیت هوای پایتخت امروز - هفدهم دی- با افزایش غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص لحظه ای ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان قرار گرفت.

  • وضعیت آلودگی کلانشهر و چهار شهر استان اصفهان، نشان دهنده تداوم آلودگی و ناسالم بودن هواست به طوری که شهرهای اصفهان و نجف آباد در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند.

  • کیفیت هوای پایتخت امروز(سه شنبه) در سومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، تنفسی، زنان باردار، کودکان و سالمندان قرار دارد.

  • شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد، اما افزایش غلظت آلاینده «ازن» و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پایتخت دور از انتظار نخواهد بود.