ممنوعیت شکار در مازندران

  • رییس اداره حیات وحش محیط‌زیست مازندران گفت که در سال جاری شکار در تمام مناطق حفاظتی و اراضی جنگلی این خطه شمال کشور ممنوع است.