محمد تقی شریعتی

  • استاد جعفرى همواره از قضاوت له یا علیه دکتر شریعتى اجتناب مى‌ورزید و در پاسخ به مراجعانى که براى نفى وى و اعلام کتبى عدم صلاحیت طرح مباحث دینى به ایشان متوسل شده بودند، می فرمود: به آیه مبارکه: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» عمل کنید.