مازوت در هوای تهران

  • یادداشت/

    تناقض ها را می توان در موارد ریز و درشت زیادی در که در سال های اخیر رخ داده، مشاهده کرد؛ از چگونگی ورود ویروس کرونا به کشور گرفته تا علت خسارات سیل و زلزله در برخی نقاط کشور، از علت دقیق عدم تصویب اف. ای. تی. اف علی رغم نظر تأکید مسئولین دولتی و کارشناسان تا تشتت تصمیمات قوای کشور در قبال برجام و مذاکره با آمریکا.

  • سال گذشته پایتخت 25 روز پاک داشته و امسال فقط 15 روز پاک بوده و آلاینده‌های متحرک هرچند در انتشار ذرات آلاینده نقش دارند اما تنها متهمان ردیف اول نیستند و انگشت اتهام این‌بار به سوی نیروگاه‌ها و صنایع مستقر در حریم شهر تهران نشانه رفته است.