قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در مسابقات بین قاره ای امارات