فاطمه امیرانی

  • جی پلاس/به مناسبت سالروز شهادت؛

    بانو امیرانی، همسر شهید حمید باکری می گوید: خیلی جدی به خواستگاری او جواب منفی داده بودم اما همه زندگی ام را مدیون همان چهار سال زندگی با حمید هستم.

  • «احساس می کنیم که حمید خیلی سخت شهید شده است.»، این جمله ای بود که همه افرادی که من و حمید را می شناسند و می شناختند، می گفتند.