تشکر ملی پوشان از زنان تماشاگر

  • یادداشت جی پلاس

    زنان ایرانی برای اولین بار توانستند دیدار تیم ملی فوتبال را در ورزشگاه آزادی از نزدیک نگاه کنند.