ماه رمضان

تاریخ ایام رمضان 98 اوقات شرعی دعای ایام رمضان+ ترجمه (صوت) ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شاطری
سه شنبه  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸  یکم ماه رمضان 

اذان صبح : ۴:۳۲- طلوع آفتاب : ۶:۰۷- اذان ظهر :۱۳:۰۱- غروب آفتاب :۱۹:۵۶ -اذان مغرب : ۲۰:۱۵

دعای روز اول جزء 1
چهارشنبه ۱۸  اردیبهشت ۱۳۹۸ دوم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۳۰ -طلوع آفتاب : ۶:۰۶- اذان ظهر :۱۳:۰۱- غروب آفتاب : ۱۹:۵۷- اذان مغرب : ۲۰:۱۶ دعای روز دوم  جزء 2
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸  سوم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۹ -طلوع آفتاب: ۶:۰۵ -اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب :۱۹:۵۷ -اذان مغرب : ۲۰:۱۷ دعای روز سوم جزء 3
 جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  چهارم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۸ -طلوع آفتاب : ۶:۰۴- اذان ظهر :۱۳:۰۱- غروب آفتاب :۱۹:۵۸- اذان مغرب : ۲۰:۱۸ دعای روز چهارم  جزء 4
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  پنجم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۷- طلوع آفتاب : ۶:۰۳- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب :۱۹:۵۹- اذان مغرب : ۲۰:۱۹ دعای روز پنجم جزء 5
یکشنبه   ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ششم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۵- طلوع آفتاب : ۶:۰۲ -اذان ظهر :۱۳:۰۱- غروب آفتاب ۲۰- اذان مغرب : ۲۰:۲۰  دعای روزششم جزء 6
دوشنبه  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸  هفتم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۴ -طلوع آفتاب : ۶:۰۱- اذان ظهر :۱۳:۰۱ -غروب آفتاب :۲۰:۰۱- اذان مغرب : ۲۰:۲۱ دعای روز هفتم  جزء 7
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هشتم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۳- طلوع آفتاب : ۶:۰۱- اذان ظهر :۱۳:۰۱ غروب آفتاب - ۲۰:۰۱ اذان مغرب : ۲۰:۲۱ دعای روز هشتم  جزء 8
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸  نهم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۲ -طلوع آفتاب: ۶:۰۰ -اذان ظهر :۱۳:۰۱ -غروب آفتاب :۲۰:۰۲- اذان مغرب: ۲۰:۲۲ دعای روز نهم  جزء 9
 پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  دهم ماه رمضان اذان صبح  ۴:۲۱ - طلوع آفتاب ۵:۵۹ - اذان ظهر ۱۳:۰۱-  غروب آفتاب ۲۰:۰۳- اذان مغرب ۲۰:۲۳ دعای روز دهم  جزء 10
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸  یازدهم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۲۰- طلوع آفتاب ۵:۵۸-  اذان ظهر:۱۳:۰۱  -غروب آفتاب ۲۰:۰۴  -اذان مغرب: ۲۰:۲۴ دعای روز یازدهم جزء 11
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸  دوازدهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۸ -طلوع آفتاب: ۵:۵۸- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۵- اذان مغرب: ۲۰:۲۵ دعای روز دوازدهم جزء 12
یکشنبه   ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ سیزدهم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۱۷ -طلوع آفتاب : ۵:۵۷- اذان ظهر :۱۳:۰۱ -غروب آفتاب :۲۰:۰۵-اذان مغرب: ۲۰:۲۶ دعای روز سیزدهم جزء 13
 دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ چهاردهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۶- طلوع آفتاب: ۵:۵۶- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب ۲۰:۰۶- اذان مغرب: ۲۰:۲۶ دعای روز چهاردهم جزء 14
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پانزدهم ماه رمضان اذان صبح : ۴:۱۵ -طلوع آفتاب : ۵:۵۶- اذان ظهر :۱۳:۰۱ -غروب آفتاب : ۲۰:۰۷ -اذان مغرب : ۲۰:۲۷ دعای روز پانزدهم جزء 15
 چهارشنبه ۱ خرداد  ۱۳۹۸ شانزدهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۴ -طلوع آفتاب:۵:۵۵ -اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۲۰:۰۸- اذان مغرب: ۲۰:۲۸ دعای روز شانزدهم جزء 16
  پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ هفدهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۳- طلوع آفتاب:۵:۵۴ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۸ -اذان مغرب: ۲۰:۲۹ دعای روز هفدهم جزء 17
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ هجدهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۳ -طلوع آفتاب:۵:۵۴ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۹- اذان مغرب: ۲۰:۳۰ دعای روز هجدهم جزء 18
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ نوزدهم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۲ -طلوع آفتاب:۵:۵۳- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۱۰- اذان مغرب: ۲۰:۳۰ دعای روز نوزدهم  جزء 19
 یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ بیستم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۱- طلوع آفتاب:۵:۵۳ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۱۱- اذان مغرب: ۲۰:۳۱ دعای روز بیستم  جزء 20
 دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ بیست و یکم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۱۰- طلوع آفتاب :۵:۵۲-اذان ظهر :۱۳:۰۲ -غروب آفتاب : ۲۰:۱۱ -اذان مغرب : ۲۰:۳۲ دعای روز بیست و یکم  جزء 21
 سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸  بیست ودوم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۹ - طلوع آفتاب:۵:۵۲ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۲- اذان مغرب: ۲۰:۳۳ دعای روز بیست و دوم جزء 22
 چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ بیست و سوم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۸ -طلوع آفتاب:۵:۵۱- اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۳- اذان مغرب: ۲۰:۳۲ دعای روز بیست و سوم جزء 23
  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ بیست و چهارم ماه رمضان
اذان صبح: ۴:۰۸ -طلوع آفتاب:۵:۵۱ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۳- اذان مغرب: ۲۰:۳۴
دعای روز بیست و چهارم جزء 24
 جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ بیست و پنجم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۷ -طلوع آفتاب:۵:۵۰- اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۴- اذان مغرب: ۲۰:۳۵ دعای روز بیست و پنجم جزء 25
 شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ بیست وششم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۶- طلوع آفتاب:۵:۵۰ -اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۵- اذان مغرب: ۲۰:۳۵ دعای روزبیست و ششم  جزء 26
 یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ بیست و هفتم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۶- طلوع آفتاب:۵:۵۰- اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۵ -اذان مغرب: ۲۰:۳۶ دعای روز بیست و هفتم جزء 27
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ بیست و هشتم ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۵- طلوع آفتاب:۵:۴۹ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۶- اذان مغرب: ۲۰:۳۷ دعای روز بیست و هشتم جزء 28
 سه شنبه  ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ بیست و نهم  ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۵ -طلوع آفتاب:۵:۴۹ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۷- اذان مغرب: ۲۰:۳۷ دعای روز بیست و نهم جزء 29
 چهار شنبه ۱۵خرداد ۱۳۹۸ سی ام  ماه رمضان اذان صبح: ۴:۰۵ -طلوع آفتاب:۵:۴۹ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۷- اذان مغرب: ۲۰:۳۷ دعای روز سی ام جزء 30