اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، جعفر رودری روز سه شنبه در نشست خبری افزود: افزایش تولید به نسبت جمعیتی که 2.7 برابر شده، موجب بهبود امکانات معیشتی طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در استان کرمان شده است.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت و معدن واحدهای صنعتی بزرگ ازجمله تولید خودرو، فولاد، سیمان، کاشی و سامیک پیش از انقلاب اسلامی نداشتیم و اکنون وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: سالانه 17 هزار و 600 نفر نیروی انسانی بعد از انقلاب اسلامی وارد بازار کار شدند و در استان کرمان متوسط 15 هزار فرصت شغلی به صورت میانگین هر سال ایجاد شده است و نیمی از این افزایش اشتغال در بخش خدمات اتفاق افتاده که هم گام با توسعه بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از رویکردهای مهم پس از انقلاب اسلامی ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع درآمد و توجه به جامعه محروم و فقیر است و در استان کرمان ضریب توزیع درآمد از 49 صدم به 31 صدم کاهش یافته است و نشان دهنده بهبود وضعیت نسبت به توزیع درآمدها است.
رودری عنوان کرد: نسبت دهک ثروتمند به فقیر در استان کرمان از 19.6 به 13.8 درصد کاهش یافته است و به سمت تعادل پیش می رود.
وی افزود: شاخص های حمایتی اجتماعی باوجود دستگاه های ازجمله تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد امام(ره)، بیمه سلامت افزایش یافته است زیرا در حوزه حمایتی چنین نهادهایی قبل از انقلاب نداشتیم.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان تاکید کرد: کپرنشینی در استان کرمان وجود دارد که بخشی از آن صرفا نماد فقر نیست و بخشی زائده اقلیم و فرهنگی و اجتماعی است و دولت در این زمینه ساماندهی 40 هزار کپر در جنوب استان در دولت یازهم آغاز کرد و جشن پایان کپرنشینی گرفته شد.
وی گفت: پس از بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 10 هزار واحد مسکونی در جنوب استان و درصدی برای شرق استان در نظر گرفته شد.
رودری بیان کرد: حمایت از کپرنشینان با توانمندسازی اقتصادی دنبال شود و صرفا با نگاه تامین مسکن نباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: افزایش سهم مناطق در نظام برنامه ریزی استان ها و طرح آمایش منطقه ای برای نخستین بار پس از انقلاب و از برنامه سوم توسعه آغاز شد.
وی بیان کرد: قبل انقلاب بحث آمایش سرزمینی مطرح اما اجرایی نشد.
رودری تاکید کرد: در سال 57 بودجه عمرانی کشور 123 میلیارد تومان بود و از این میزان 3.5 میلیارد تومان به میزان 2.9 درصد در قابل طرح های استانی تخصیص می یافت و بیش از 97 درصد توزیع اعتبارات متمرکز بود.
وی گفت: 4.8 درصد به میزان 171 میلیون تومان سهم استان کرمان از بودجه کشور در سال 57 بود و بودجه عمرانی در سال 97 بودجه عمرانی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان ادامه داد: کشور به میزان 62 هزار میلیارد تومان و 33 درصد از کل بودجه در قالب نظام تصمیم گیری استان ها توزیع می شود.
وی افزود: پس از انقلاب از برنامه سوم توسعه، توسعه منطقه ای برای نخستین بار و کمیته برنامه ریزی استان ها وارد ادبیات توسعه و برنامه ریزی شده است.
رودری اظهار داشت: پس از انقلاب گرایش به تنظیم برنامه راهبردی برای نخستین بار اتفاق می افتد و آغاز سند چشم انداز از سال 84 در افق 20 ساله برای نخستین بار در نظام برنامه ریزی کشور رخ داد.
وی گفت: در سال های پس از انقلاب بخش بزرگی از پیمانکاران فنی خارجی بودند و 68 پیمانکار تشخیص صلاحیت شده و به تفکیک رشته 125 پیمانکار سال 57 در استان کرمان فعال بودند و در حال حاضر 842 پیمانکار تشخیص صلاحیت شدند و به تفکیک رشته یکهزار و 229 رشته بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: در راستای توجه ویژه مناطق محروم و تعادل بخشی در کشور، برای نخستین بار بخشی از درآمد نفتی کشور به میزان سه درصد به مناطق محروم، پس از انقلاب تخصیص یافته است که در برنامه ششم توسعه با عنوان استفاده متوازن از امکانات کشور، در ردیف های اعتبار مناطق محروم تخصیص می یابد.
وی با اشاره به شاخص عملکردی شاخص توسعه انسانی در سطح جهانی بر اساس آمار بانک جهانی گفت: کشور ایران پس از چین بالاترین رشد شاخص انسانی را پس از انقلاب داشته است.
رودری با اشاره به توسعه زیرشاخص حوزه بهداشت، آموزش و استاندارد زندگی طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد: در سال 57 رتبه ما در توسعه انسانی 120 بود و در سال 97 به رتبه 60 دنیا رسیده ایم.
وی با تاکید بر اینکه توزیع درآمد رویکرد مهم در نظام جمهوری اسلامی است افزود: جمعیت استان کرمان در سال 57، یک میلیون و 181 هزار و 320 نفر بود و در پایان سال 96 این آمار به سه میلیون و 213 هزار نفر رسیده است و جمعیت استان اینک 2.7 برابر شده و سالانه به صورت میانگین 52 هزار نفر به جمعیت افزوده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: بخش عمده افزایش جمعیت پس از انقلاب اسلامی در حوزه شهرها اتفاق افتاده و جمعیت شهری نسبت به روستایی با اوایل انقلاب متفاوت شده است.
وی تصریح کرد: نرخ شهر نشینی در سال 57 به میزان 34.1 درصد، امروز به 60 درصد رسیده و نرخ روستانشینی 66 رصد بوده اکنون به 40 درصد رسیده است.
رودری گفت: تغییرات جمعیتی کشور متناسب با رویکرد دنیا هم گام با توسعه و روند تحولات اجتماعی سهم شهرنشیتی افزایش می یابد.
وی یادآور شد: اوایل انقلاب نرخ رشد جمعیت بیش از چهار درصد اکنون به 1.5 درصد کاهش یافته است و نرخ جمعیت جوان از 45.7 درصد به 27 درصد کاهش یافته و در استان کرمان این آمار سه درصد از متوسط کشور بالاتر است و ضریب سالخوردگی در استان کرمان افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در حوزه آموزشی و علمی شاخص باسوادی در سال 57 حدود 42 درصد برای افراد بیش از 6 ساله بود و اکنون 85.4 درصد شده است.
وی با اشاره به شاخص کالبدی فضای آموزشی ادامه داد: تراکم در هر کلاس در ابتدای انقلاب 28 نفر بوده که امروز به 22 نفر بهبود یافته است و نسبت دانش آموز به معلم ارتقا یافته است.
رودری افزود: پس از انقلاب اسلامی بهبود نسبی در عدالت جنسیتی در حوزه آموزش استان کرمان داشتیم زیرا سهم تحصیل دختران در ابتدای انقلاب 42 درصد و اکنون بیش از 56 درصد شده است.
وی تصریح کرد: میزان دانشجویان دختر نیز در استان کرمان در ابتدای انقلاب 27 درصد بود که امروز به 62 درصد رسیده است و همچنین نسبت دانشجویان به جمعیت نیز افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد: سهم بودجه تحقیقاتی کشور در سال 57 از 6 دهم، امروز به 2.6 درصد افزایش یافته و ایران در اسناد علمی دنیا در سال 96 در رتبه 52 بوده که در سال 2017 به 15 بهبود یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در این زمینه ایران در بین کشورهای جهان اسلام و منطقه خاورمیانه در جایگاه نخست قرار دارد.
رودرری گفت: تعداد دانشجویان در ابتدای انقلاب در استان کرمان 867 نفر بودند که امروز به 122 هزار و 800 نفر افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد مراکز آموزش عالی از پنج در ابتدای انقلاب، اکنون به 125 دانشگاه رسیده و سهم کرمان از 2.3 به 4.86 درصد مراکز آموزش عالی کشور افزایش یافته است.
وی ادامه داد: به لحاظ درآمد سرانه مردم استان کرمان با وجود ظرفیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی بین 31 استان کشور در رتبه 30 قرار دارد.
7420/ 5054
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.