اخبار مرتبط

به گزارش خبرنگار ایرنا، نتایج کامل مسابقات روز اول کشتی جام تختی که به رقابت های دور مقدماتی تا نیمه نهایی اختصاص داشت به شرح زیر است:

** وزن 57 کیلوگرم:
مقدماتی:
علیرضا سرلک 6- ایگور پوتاپوف (روسیه) 2
یک هشتم:
احمد دومان (ترکیه) 8- نادر حاج آقا نیا 6
افشین رحمانی 9- سید علی عظیمی 2
رضا اطری 3- پرویز ابراگیم اف (آذربایجان) 2
واقیناک ماتوسیان (ارمنستان) 13- محسن ملکی 2
غمزات حاجی خالیدوف (مجارستان) 2 ضربه فنی – محمد طهمابی 1
میثم فیروآبادی 5- رضا علیجان زاده 2
میخائیل ایوانوف (روسیه) 9- یونس سرمستی 5
اسمانبیکوف (قرقیزستان) 8- علیرضا سرلک 4
یک چهارم:
احمت دومان (ترکیه) 8 ضربه فنی – افشین رحمانی صفر
رضا اطری 13- واقیناک ماتوسیان (ارمنستان) 2
غمزات حاجی خالیدوف (مجارستان) 8- میثم فیروزآبادی 6
میخایل ایوانوف (روسیه) 4- سانابیکوف (قرقیزستان) 2
نیمه نهایی:
میخائیل ایوانوف (روسیه) 9- غمزات حاجی خالیدوف (مجارستان) 4
احمت دومان (ترکیه) 9- رضا اطری 5

** وزن 61 کیلوگرم:
مقدماتی:
محمد نامجومطلق 6- گئورگی گونیاشویلی (گرجستان) 1
ایمان صادقی 7 ضربه فنی – سدات اوزدمیر (ترکیه) 3
ژولدوشبیکوف (قرقیزستان) 4 ضربه فنی – میرعلی باوفا سادات (صفر)
بهنام احسان پور 11- اسداله لاچینوف (بلاروس) 10
یک چهارم:
احمد گوارزاتیلوف (آذربایجان)، برنده- مجید داستان (حاضر نکرد)
میرجلال حسن زاده (آذربایجان) 5- رحمان رحیم پور 2
ایمان صادقی 5- محمد نامجو مطلق صفر
ژولدوشبیکوف (قرقیزستان) 5- بهنام احسان پور 4
نیمه نهایی:
احمدنبی گواارزاتیلوف (آذربایجان) 6- میرجلال حسن زادا (آذربایجان) 5
اولوبک ژولدوشبکوف (قرقیزستان) 11- ایمان صادقی 6

** وزن 65 کیلوگرم:
مقدماتی:
مرتضی قیاسی 13- صلاح الدین کلیچسالیان (ترکیه) 2
عبدالرزاقوف (قرقیزستان) 6- افشین خوشبخت 4
ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) 13- امیرحسین مقصودی 3
پیمان بیابانی 4- علی رحیم زادا (آذربایجان) 3
وازگن توانیان (ارمنستان) 3- مهدی عشقی صفر
گئورگی روازیشویلی (گرجستان) 13- آکاکی کمرتلیدزه (گرجستان) 2
امیرمحمد یزدانی 14- مسعود نیازی 5
یک چهارم:
مرتضی قیاسی 2- مهران شیخی 1
ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) 7- عبدالرزاق اف (قرقیزستان) صفر
پیمان بیابانی 4- وازگن توانیان (ارمنستان) 3
گئورگی روازیشویلی (گرجستان) 10- امیرمحمد یزدانی 4
نیمه نهایی:
گئورگی روازیشویلی (گرجستان) 9- پیمان بیابانی 8
ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) 7- مرتضی قیاسی 6

** وزن 70 کیلوگرم:
مقدماتی:
مهدی یگانه جعفری 3- سیرگاگ (قرقیزستان) 2
فرزاد عموزاده 3- سرحات ارسلان (ترکیه) 1
میثم نصیری 7- آقا حسین مصطفی یف (آذربایجان) 4
اسلام روزبکوف (قرقیزستان) 8- حسین مصطفوی 6
صفا آکسوی (ترکیه) 12- گئورگ خیخیان (ارمنستان) 2
ایمان رحمانی زاده 8- حسین شاخبانوف (بلاروس) 5
یک چهارم:
یونس امامی 7- فرهاد نوری 1
مهدی یگانه جعفری 2- فرزاد عموزاده 1
میثم نصیری 9 ضربه فنی – اسلام روزبک (قرقیزستان) 3
صفا آکسوی (ترکیه) 6- ایمان رحمانی زاده 4
نیمه نهایی:
یونس امامی، برنده 6- مهدی یگانه جعفری 6
میثم نصیری 6- صفا آکسوی (ترکیه) 4

** وزن 74 کیلوگرم:
مقدماتی:
ژامبولوف (قرقیزستان) 6- علیرضا کشاورز 1
خاچاطور پاپیکیان (ارمنستان) 14ضربه فنی - نوید زنگنه 9
مسعود کمروند 6- واروژان کاجویان (ارمنستان) 2
حامد رشیدی 12- محمد امیری 2
شماگی تودویا (گرجستان)، برنده- اسلام شکوهی (شرکت نکرد)
رضا افضلی 10- امیرحسین کاووسی صفر
یک چهارم:
حاجی مراد گادجیف (آذربایجان) 5- الکساندر هریهاروویچ (بلاروس) صفر
خاچاطور پاپیکیان (ارمنستان) 9- ژامبولوف (قرقیزستان) 7
حامد رشیدی 8- مسعود کمروند 6
رضا افضلی 10- شماگی تودویا (گرجستان) صفر
نیمه نهایی:
رضا افضلی 12- حامد رشیدی 2
حاجی مراد گاجیف (آذربایجان) 12- خاچاطور پاپیکیان (ارمنستان) 7

** وزن 79 کیلوگرم:
مقدماتی:
مجتبی اصغری 12- ماگومت تاگیر ژانگیشین (روسیه) 2
نوری کوتان اوغلو (ترکیه) 6- گریگور گریگوریان (ارمنستان) 3
حمید زرین پیکر 5- رضا آرش 2
یک هشتم:
جبرئیل حسن اف (آذربایجان) 3- علیرضا قاسمی 2
سجاد غلامی، برنده - احمد جفاکش (شرکت نکرد)
محمد جواد حمیدی 12- باگومدوف (روسیه) 8
اندر جوشکون (ترکیه) 16- ایلگیز ژاکیپبکوف (قرقیزستان) 6
نصیراف (قرقیزستان) 5- پیتر ناگی (مجارستان) 4
بهمن تیموری 10- امین حسن تبار صفر
علی سوادکوهی 10- مجتبی اصغری 2
حمید زرین پیکر 7- نوری کوتان اوغلو (ترکیه) 3
یک چهارم:
جبرئیل حسن اف (آذربایجان) 11- سجاد غلامی 5
محمدجواد حمیدی 12- اندر جوشکون (ترکیه) 2
بهمن تیموری 10- نصیراف (قرقیزستان) صفر
علی سوادکوهی 4- حمیدرضا زرین پیکر 2
نیمه نهایی:
جبرئیل حسن اف (آذربایجان) 4- محمدجواد حمیدی 3
بهمن تیموری 8- علی سوادکودهی صفر

** وزن 86 کیلوگرم:
مقدماتی:
کامران قاسم پور 6- ماگومدگادجی خاتیف (آذربایجان) صفر
حسین خداکرمی، برنده 2 ضربه فنی - مراد سلیمان اف (آذربایجان) 6
حامد عاشق حسینی 13- هوانس مخیتاریان (ارمنستان) 6
عثمان گوچن (ترکیه) برنده – ابوالفضل هاشمی (شرکت نکرد)
احمد بذری 6 ضربه فنی- رضا مظفری صفر
یک چهارم:
مسعود مددی 12- سید علی موسوی 2
کامران قاسم پور 10- مرصاد مرغزاری صفر
حسین خداکرمی 6- حامد عاشق حسینی 2
احمد بذری 12- عثمان گوجن (ترکیه) 6
نیمه نهایی:
احمد بذری 8- حسین خداکرمی 5
کامران قاسم پور 3- مسعود مددی صفر

** وزن 92 کیلوگرم:
مقدماتی:
ارشک محبی 11- محمدجواد پورنوری صفر
حسین شهبازی 7- کریمکولوف (قرقیزستان) صفر
یک هشتم:
شریف شریف اف (آذربایجان) 8- سلیمان کارادنیز (ترکیه) 1
محمدجواد ابراهیمی 11- سارگیس هووسپیان (ارمنستان) صفر
پژمان فضل اله تبار 10- صمد اوز ارسلان (ترکیه) 9
محمدحسین فیروزپور 8 - امیر ارسلان تاتاری صفر
مکی سیمونیا (گرجستان) برنده – رضا بیات (شرکت نکرد)
شامیل زوبایروف (آذربایجان) 8- ابراهیم بلوک باشی (ترکیه) 2
علی آرین پور 5- میهالی زابو (مجارستان) 4
ارشک محبی 7- حسین شهبازی 1
یک چهارم:
محمد جواد ابراهیمی 5- شریف شریف اف (آذربایجان) 2
محمدحسین فیروزپور 4- پژمان فضل اله تبار صفر
شامیل زوبایروف (آذربایجان) 10- علی آرین پور صفر
ارشک محبی 11- مکی سیمونیا (گرجستان) صفر
نیمه نهایی:
محمدجواد ابراهیمی 6- محمد حسین فیروزپور 2
ارشک محبی 4- شامیل زوبایروف (آذربایجان) 2

** وزن 97 کیلوگرم:
مقدماتی:
ماگومد موسی یف (قرقیزستان) 10- آرمان مکرتچیان (ارمنستان) صفر
نورماگمد گادجیف (آذربایجان) 10- حسین رمضانیان صفر
حامد زرین کمر 10- هادی وفایی پور صفر
عباس فروتن 5 – فاتح یاشارلی 2
یک چهارم:
دانیال شریعتی نیا، برنده – علی شعبانی (شرکت نکرد)
علیرضا گودرزی 10- نورداولتوف (قرقیزستان) صفر
نورماگومد گادجیف (آذربایجان) 4- ماگومد موسی یف (قرقیزستان) صفر
حامد طالبی زرین کمر 11، ضربه فنی- عباس فروتن صفر
نیمه نهایی:
علیرضا گودرزی 10- دانیال شریعتی نیا 8
نورماگومد گاجیف (آذربایجان) 3- حامد طالبی زرین کمر 2

** وزن 125 کیلوگرم:
مقدماتی:
امین طاهری 7 – محمد مرادی 3
امیر محمدی 12- آندرانیک گالستیان (ارمنستان) 2
علیرضا گرزبر 9- امیر یاری صفر
وحید یوسف وند، برنده – سید مهدی هاشمی (شرکت نکرد)
ژاپوف (قرقیزستان) برنده – جابر صادق زاده (شرکت نکرد)
یک چهارم:
امیر محمدی 5- وحید یوسف وند صفر
یداله محبی 6 ضربه فنی- الکسی ژورژولیانی (گرجستان) صفر
امین طاهری 8- جعفر شمس ناتری 2
علیرضا گرزبر 15- ژاپویف (قرقیزستان) 4
نیمه نهایی:
یداله محبی 5- امین طاهری 2
امیر محمدی 6- علیرضا گرزبر 1
مسابقات شانس مجدد و رده بندی از ساعت 10 صبح فردا (جمعه) و مسابقات فینال نیز از ساعت 14 در سالن 6 هزار نفری حضرت امام (ره) کرمانشاه برگزار می شود.
در مسابقات جام تختی 147 کشتی گیر از کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، مجارستان، هلند، بلاروس، قرقیزستان و گرجستان با یکدیگر رقابت می کنند.
7458/8066
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.