رحمتی تیم سابقش را محکوم کرد

کمیته وضعیت بازیکنان رای خود را درباره مهدی رحمتی و باشگاه آلومینیوم اراک اعلام کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ با توجه به شکایت مهدی رحمتی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۶ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

رای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید