اتفاق عجیب در کاراته بازی های کشورهای اسلامی

به علت بروز نقص فنی در سیستم های کامپیوتری داوری مسابقات کاراته، شاهد توقف های پی در پی در اجرای مسابقات کاتا هستیم.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، نقص فنی سیستم های کامپیوتری داوری مسابقات کاراته که باعث تاخیر در آغاز مسابقات شده بود کماکان وجود داشته و امیر امر باعث گردید تا به همین دلیل باعث توقف های پی در پی در اجرای مسابقات کاتا باشیم.

متاسفانه بر روی تلویزیون و اسکوربرد داخل سالن اسامی ورزشکاران، ملیت و امتیازاتشان ثبت نمی شود و همین امر اعتراض برخی مربیان را در پی داشت چرا که جدای از دانستن امتیاز ورزشکار خود دانستن امتیاز حریف هم برایشان مهم است.

اگر چه سه تاتامی پهن است ولی مسابقات بر روی یک تاتامی برگزار می شود.

کاتا کاراته

کاتا کاراته

کاتا کاراته

کاتا کاراته

دیدگاه تان را بنویسید