با اعلام سازمان لیگ و برخلاف ادعای دبیرکل فدراسیون فوتبال

در صورت تساوی امتیازها؛ استقلال قهرمان لیگ می شود!

با اعلام رسمی سازمان لیگ، در قانون بازی های رو در رو بحث گل زده در خانه حریف، ملاک قرار می گیرد. در نتیجه در صورت تساوی امتیاز های استقلال و پرسپولیس در پایان فصل، با توجه به گل زده استقلال در خانه حریف، استقلال بالاتر از پرسپولیس قرار خواهد گرفت.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، سایت سازمان معیار سقوط و صعود تیم ها در صورت هم امتیاز بودن در لیگ های ایران را اعلام کرد. با توجه به شرایط اعلامی برخلاف ادعای حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون و نامه های ابلاغ شده درصورت تساوی تیم های در بازی رو در رو ملاک تفاضل گل است، نه گل زده در خانه حریف!

نکته سوال برانگیز این است که این آیین نامه و این شرایط باید ابتدای لیگ به تمام تیم ها اعلام می شد اما سازمان لیگ در انتهای فصل تصمیم خود را رسانه ای کرد!

توضیحات  کامل به شرح زیر است:

پیرو مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره ۱۴۰۰۲۶۱۰۵  موضوع چگونگی تعیین تیم های سقوط و صعود کننده در پایان رقابت های لیگ های تحت پوشش سازمان لیگ و با توجه به سوالات مکرر پیش آمده از سوی باشگاه ها ، هیئت های فوتبال استانی و سایر ذینفعان و به جهت شفافیت هر چه بهتر و بهره برداری از موارد مصوبه فوق ، موضوع مطرح شده به قرار ذیل تشریح می شود:

نحوه رتبه بندی تیم ها در جدول رده بندی و تعیین تیم های سقوط کننده ، صعود کننده ، اعطای سهمیه و غیره  پس از پایان یافتن تمامی مسابقات مربوط به لیگ مورد نظر به ترتیب ذیل است :

 ۱-بیشترین امتیاز بدست آمده در همه مسابقات گروهی

در صورت تساوی امتیاز ۲ یا چند تیم در همه مسابقات گروهی در جدول رده بندی مسابقات  ، نتیجه حاصله از دیدارهای رو در رو بین تیم های  هم امتیاز  به ترتیب و به شرح ذیل تعیین کننده خواهد بود. لذا در ابتدا نتایج رو در روی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز مساوی، در یک جدول جدید از جدول نهائی مذکور استخراج گردیده و تیم ها براساس نتایج حاصله از بازی های رو در رو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و ترتیب ذیل رتبه بندی می شوند:

۲- نتایج حاصل از بازی رودر رو

۱-۲ - بیشترین امتیاز به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)

۲-۲ - تفاضل گل بیشتر در بین دو یا چند تیم هم امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)

۲-۳ - بیشترین گل زده به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)

(تبصره: در کلیه حالت های رقابت رو در رو برای دو تیم ، احتساب نتایج رو در رو  براساس مندرجات آورده شده در ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی مسابقات می باشد.)

در ادامه، در صورت تساوی شرایط در موارد ذکر شده بالا به ترتیب ، موارد ذیل تعیین کننده رتبه بندی تیم ها خواهد بود :

۲-تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات گروهی(جدول اصلی و اولیه)

۳-بیشترین تعداد گل زده به دست آمده در همه مسابقات گروهی(جدول اصلی و اولیه)

۴-در صورت تساوی در تمامی موارد فوق ، انجام مسابقه درزمین بی طرف با رعایت مقررات حذفی می باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید