نامه سازمان لیگ به باشگاه های لیگ برتری درباره ورزشگاه ها

سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه های لیگ برتری اعلام کرد که ارتقا نور ورزشگاه ها بر اساس الزامات تعیین شده ضرورت داشته و در این راستا باید اقدام کنند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاههای لیگ برتر آخرین دسـتورالعمل های ارسالی از سوی کنفدراسـیون فوتبال آسیا را در حالی ارسال کرد که به ضـرورت ارتقـاء نور ورزشـگاه ها بر اساس الزامات تعیین شـده در نامه فوق، تاکید شده است.

در نامه بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال به باشگاهای لیگ برتر آمده است که به جهت ضـرورت اخذ مجوزهای لازم بین المللی و اجرای هرچه بهتر رقابت‌ها وخصوصا تامین شـرایط میزبانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسـیا و مقـدماتی جام جهانی مجددا متذکر می‌شود با اسـتناد به دسـتورالعمل پیوست حداقل اسـتانداردهای نور در ورزشـگاه خانگی اعلام شده آن باشـگاه، علاوه برسایر الزامات میزبانی، نور ورزشگاهها برای رقابت‌های ما قبل فینال لیگ قهرمانان آسـیا 1800 لوکس و برای فینال2000 لوکس اعلام است .

بر همین اساس از تاریـخ ابلاغ دسـتورالعمل فوق، برای رقابتهای انتخابی جام جهانی و تیم ملی کشورمان حـداقل شـدت نور تعیین شده 2400 لوکس بوده که ضـرورتًا می‌بایست هرچه سـریعتر به حداقل اسـتانداردهای فوق رسـیده تا بتوانیم شرایط بهتری را برای میزبانی رقابتهای درخواست شده فراهم سازیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید