سجادی توضیح داد؛

سهمیه "یونیورسالیتی" در المپیک چیست؟

سهمیه یونیورسالیتی(Universality) همان وایلد کارت است که با نگاه توسعه ای کمیته بین المللی المپیکIOC به برخی کشورها در رشته هایی خاص اعطا می شود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، سجادی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو درباره سهمیه یونیورسالیتی گفت: تا المپیک پیشینIOC در برخی رشته ها برای بعضی کشورها وایلد کارت  در نظر گرفته می شد که این نگاه توسعه ای جهانی به رشته های ورزشی در این دوره تغییر یافته و با عنوان " یونیورسالیتی" بصورت محدود با تشخیص کمیته بررسی خودشان و نظرات کارشناسان فدراسیون های بین المللی به بعضی کشورها در راستای همان سیاست توسعه ای اعطا می شود که خوشبختانه در این دوره از بازیهای المپیک با پیگیریهای کمیته ملی المپیک و با هماهنگی فدراسیون مربوطه، سهمیه  فوق را در دوومیدانی برای خانم فصیحی بدست آوردیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید