نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ اعلام شد

موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ را اعلام کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، دکتر محمدجواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری با اعلام این خبر گفت: نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ که با تصویب وزارت علوم توسط گروه رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری انجام شده، منتشر شد.

دهقانی گفت: موسسه استنادی علوم (ISC) از اواخر سال ۹۸ با ابلاغ رسمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عمل ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را با شاخص‌ها و معیارهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه ‌بندی در وزارت علوم آغاز کرد.

وی افزود: هرچند در طول ۱۰ سال گذشته رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط گروه رتبه بندی (ISC) انجام می شد ولی در سال ۹۹ رتبه بندی و ارزیابی پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص‌های جدید و نیز روش شناسی کاملا متفاوت نسبت به قبل و نیز با هماهنگی و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم توسط (ISC) انجام گرفت.

رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری اظهار داشت: اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است؛ اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری است، خوداظهاری دانشگاه ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می آید و برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.

وی افزود: به دلیل ماهیت متفاوت مراکز آموزشی و پژوهشی و تفاوت در ماموریت ها، ضرایب معیارها و شاخص ها در رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها متفاوت است. مهمترین تفاوت در معیار آموزش است که ضریب آن برای پژوهشگاه ها صفر در نظرگرفته است.

جدول زیر وزن هر معیار در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را نشان می دهد. در سایر شاخص ها و زیرشاخص ها هم تفاوت هایی وجود دارد که در روش شناسی مندرج در سایت رتبه بندی به صورت کامل ارائه شده است.

معیار اصلی وزن موسسات آموزشی وزن موسسات پژوهشی
آموزش ۲۵ صفر
پژوهش ۲۵ ۲۵
فناوری و نوآوری ۲۵ ۳۵
بین المللی سازی ۱۰ ۱۰
اثرگذاری اقتصادی ۱۰ ۲۰
خدمات اجتماعی زیرساخت و تسهیلات ۵ ۱۰
جمع کل ۱۰۰ ۱۰۰

دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ تعداد ۳۰ پژوهشگاه حضور دارند که از این تعداد ۱۹ پژوهشگاه از پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند. بر این اساس نتایج نیز بر طبق همین تقسیم بندی اعلام شده است.

وی افزود: به این شکل که یک رتبه بندی با نام درهمکرد اعلام شده است که تمامی ۳۰ پژوهشگاه را با هم رتبه بندی می کند و یک رتبه بندی شامل پژوهشگاه های وزارت علوم است که ۱۹ پژوهشگاه با هم رتبه شده اند. این رتبه بندی بر اساس تقسیم بندی وزارت علوم شامل ۴ گروه علوم انسانی و معین، علوم بین رشته ای، علوم پایه و تجربی تخصصی است.

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در هر دو بخش درهمکرد و پژوهشگاه های وزارت علوم، با توجه به نزدیک بودن امتیازات، بازه های رتبه ای، به جای رتبه مطلق پیشنهاد و اجرا شده است. بر این اساس، همه پژوهشگاه های حاضر در رتبه بندی به صورت بازه مشخص محاسبه و در هر بازه به صورت الفبایی اعلام شده است. بازه رتبه ای ۵ تایی برای پژوهشگاه ها، درنظر گرفته شده است.

وی افزود: پژوهشگاه ها می توانند با مراجعه به پروفایل خود جزئیات عملکرد را در هر شاخص ملاحظه کنند. نتایج رتبه بندی در وب سایت رتبه بندی به آدرس https://ur.isc.ac برای عموم در دسترس است و روش شناسی آن نیز به صورت واضح در همین وبگاه قرار داده خواهد شد.

نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ در جداول زیر آورده شده است.

رتبه پژوهشگاه ها به صورت درهمکرد
رتبه نام پژوهشگاه
۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱-۵ پژوهشگاه رویان
۱-۵ پژوهشگاه صنعت نفت
۱-۵ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۶-۱۰ پژوهشگاه دانش های بنیادی
۶-۱۰ پژوهشگاه رنگ
۶-۱۰ پژوهشگاه مواد و انرژی
۶-۱۰ پژوهشگاه نیرو
۶-۱۰ پژوهشگاه هوا فضا
۱۱-۱۵ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۱۱-۱۵ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۱-۱۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۱-۱۵ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۱-۱۵ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
۱۶-۲۰ پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
۱۶-۲۰ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۶-۲۰ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱۶-۲۰ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۱۶-۲۰ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۲۱+ پژوهشکده بیمه
۲۱+ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۲۱+ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲۱+ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲۱+ پژوهشگاه فضایی ایران
۲۱+ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۲۱+ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۲۱+ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۲۱+ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۲۱+ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

نتایج رتبه بندی پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، معین و علوم انسانی، بین رشته ای و علوم پایه و تجربی در سال ۹۹-۹۸ در جداول زیر آورده شده است.

رتبه پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم
رتبه نام پژوهشگاه
۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱-۵ پژوهشگاه دانش های بنیادی
۱-۵ پژوهشگاه رنگ
۱-۵ پژوهشگاه مواد و انرژی
۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۶-۱۰ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۶-۱۰ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۶-۱۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۶-۱۰ پژوهشگاه هوا فضا
۶-۱۰ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
۱۱-۱۵ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱۱-۱۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۱-۱۵ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۱-۱۵ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۱۱-۱۵ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۱۶+ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۶+ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۱۶+ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۱۶+ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رتبه پژوهشگاه های حوزه علوم انسانی و معین ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رتبه پژوهشگاه
۱-۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱-۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱-۴ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۱-۴ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۵ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۵ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۵ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۵ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رتبه پژوهشگاه های حوزه بین رشته ای با ماموریت ملی
رتبه پژوهشگاه
۱-۳ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۱-۳ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱-۳ پژوهشگاه هوا فضا
۴ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
رتبه پژوهشگاه های حوزه علوم پایه و علوم تجربی
رتبه پژوهشگاه
۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱-۵ پژوهشگاه دانش های بنیادی
۱-۵ پژوهشگاه رنگ
۱-۵ پژوهشگاه مواد و انرژی
۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۵ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۵ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 
 

دیدگاه تان را بنویسید