مهمترین خواسته کارگران برای دستمزد 1402: تعیین مبلغ مطابق با نرخ سبد معیشت

محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران) از تشکیل کمیته تخصصی مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته، اندازه‌گیریِ نرخ سبد معیشت به شکل مستقل توسط نمایندگان کارگری است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار گفت: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری تشکیلِ جلسه‌ی فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند.

محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران) از تشکیل کمیته تخصصی مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته، اندازه‌گیریِ نرخ سبد معیشت به شکل مستقل توسط نمایندگان کارگری است. 

باقری در خصوص ضرورتِ تشکیل این کمیته گفت: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری تشکیلِ جلسه‌ی فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند. 

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشتِ مهم‌ترین خواسته‌ی نمایندگان کارگری است و این نرخ باید به درستی و براساس معیارهای واقعی اندازه‌گیری شود. 

باقری ادامه داد: در حال حاضر هیئت هفت نفره‌ای متشکل از کارشناسان علوم تغذیه، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان آمار و تنی چند از فعالان کارگری و بازنشستگی شروع به کار کرده‌اند تا محاسبه‌ای نزدیک به واقعیت از نرخ سبد معیشت ارائه دهند. 

وی افزود: این کمته در سال جاری با مطالعه بر روی چهار سرفصل اساسی کار خود را ادامه خواهد داد که این سرفصل‌ها عبارتند از: تعیین میزان کالری مورد نیاز بدن بر اساس جنسیت و سن، مطالعه روش‌های تعیین بعد خانوار و رسیدن به عددی نزدیک به واقعیت براساس مطالعات آماری نفوس و مسکن، مطالعه اثرگذاری مزد بر تورم و بیکاری و تعیین ضریب همبستگی آن طی ۴۰ سال گذشته، استخراج تناسب واقعی میزان اثرگذاری مزد کارگران بر تورم در مقایسه با سایر مولفه‌های اثرگذار. 

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران در پایان تأکید کرد: نمایندگان کارگری خود را برای جلساتِ مزدی امسال آماده کرده‌اند و ممکن است در جلسات آتی کارگروه مزد کشور با سبد مستقل در جلسات حاضر شود.

 

منبع: ایلنا

وبگردی

    دیدگاه تان را بنویسید