زمان و نحوه امتحانات دبستانی ها اعلام شد: همه آزمون ها کتبی، از یکم تا دوازدهم خرداد 1401

معاون آموزش ابتدایی گفت: بازه زمانی برگزاری آزمون های کتبی در تمامی پایه ها را از روز یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ است؛ همچنین تصمیم گیری در خصوص بازه زمانی آزمون ها در مناطق گرمسیری،برعهده ستاد امتحانات هر استان است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان ابتدایی در پایان سال از طریق آزمون های کتبی در کنار سایر ابزارها و روش ها ارزیابی می شوند.

وی افزود: تمامی فرآیندهای ارزشیابی کیفی توصیفی  از جمله استفاده از آزمون کتبی، طراحی سوالات و تصحیح در جهت ارزشیابی یادگیری دانش آموزان در کنار سایر ابزارها برای پایه های اول تا پنجم به صورت کلاسی و‌ توسط معلم کلاس انجام خواهد شد.

حکیم زاده گفت: برای دانش آموزان پایه ششم علاوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی توصیفی، آزمون هماهنگ منطقه ای با سوالات واحد و برنامه معین و به طور هم زمان از سوی آموزش و پرورش منطقه در مدارس برگزار می شود.

معاون آموزش ابتدایی گفت: بازه زمانی برگزاری آزمون های کتبی در تمامی پایه ها را از روز یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ است؛ همچنین تصمیم گیری در خصوص بازه زمانی آزمون ها در مناطق گرمسیری،برعهده ستاد امتحانات هر استان است.

دیدگاه تان را بنویسید