جی پلاس؛

مفهوم جمهوری اسلامی در پاسخ امام به خبرنگار روزنامه لوموند

امام خمینی در بیست و دوم آبان ماه در گفت و گویی با خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند به پرسش های وی پاسخ داد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیست و دوم آبان ماه سال ۵۷ در پاسخ به خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند، جمهوری اسلامی را متکی به قانون اسلام دانست. متن گفت و گوی امام با خبرنگار فرانسوی در ادامه آمده است:

‌‌

‌‌سؤال: ‌‌[‌‌کشور ما، کشور آزادی است و ما بسیار خوشحالیم که حضرتعالی به فرانسه تشریف آورده اید.‌‎ ‎‌حضرت آیت الله دربارۀ وضع ایران، پس از توقیف دکتر سنجابی، چه نظری دارند؟‌‌]‌

‌‌جواب: ‌‌توقیف دکتر، اسباب تحولی نمی شود. این هم از دست و پاهایی است که شاه می زند به‌‎ ‎‌خیال اینکه دکتر را تسلیم کند. و معلوم نیست که کسی تسلیم شاه بشود، یا اشخاص‌‎ ‎‌محترمی تسلیم شاه بشوند.‌‎[1]‎

 

‌‌ــ     ‌‌[‌‌نظر حضرتعالی دربارۀ احتمال مبارزۀ مسلحانه چیست؟ دو ـ سه روز پس از این آقای شریعتمداری در‌‎ ‎‌این باره گفته اند هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.‌‌]‌

‌‌ــ     ‌‌ما امیدواریم قبل از اینکه نوبت به مبارزۀ مسلحانه برسد، مسائل به دلخواه ملت ختم‌‎ ‎‌شود. چنانچه یکوقت مقتضی شد. آن وقت تجدید نظر می کنیم.‌

 

‌‌ــ     ‌‌[‌‌حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما‌‎ ‎‌فرانسوی ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر شما چیست؟‌‎ ‎‌آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک‌‎ ‎‌است؟ چگونه است؟‌‌]‌

‌‌ــ     ‌‌اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر‌‎ ‎‌یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی‌‎ ‎‌می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود‌‎ ‎‌اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان‌‎ ‎‌جمهوری است که همه جا هست.‌

‌‎ ‎

‌‎

۱ـ آقای کریم سنجابی پس از دیدار با امام خمینی در فرانسه و هنگام بازگشت به ایران توسط رژیم شاه بازداشت شد.

 

صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۷۹

دیدگاه تان را بنویسید