نامه کانون‌های بازنشستگی به رئیس جمهور در مورد پرداخت حق مناطق جنگی بازنشستگان

در نامه کانون‌های بازنشستگی به رئیسی، با اشاره به اینکه عدم رعایت وحدت رویه موجب ناامیدی بازنشستگان شده، از رئیس جمهور خواسته شده هرچه زودتر دستور پرداخت حق مناطق جنگی به همه‌ی بازنشستگان را صادر کند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ روسای کانون های بازنشستگی دو شهرستان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت حق مناطق جنگی بازنشستگان شدند.

ایلنا در ادامه نوشت: کانون‌های بازنشستگی ایلام و دهلران، در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور خواستار پرداخت هرچه سریعتر حق مناطق جنگی بازنشستگان شدند.

در این نامه‌ی مشترک آمده است: بنابر مصوبات مجلس سال ۷۶ شماره ۲۷/۲۷ و تعیین مناطق جنگی توسط ستاد نیروهای مسلح و تعیین یک ماه پاداش از سال ۵۹ تا زمان صدور بخشنامه، اکثر ادارات از این حق مسلم بهره‌مند شده‌اند و فقط آموزش و پرورش و دو سه اداره‌ی دیگر از دریافت آن محروم شده‌اند.

در این نامه با اشاره به اینکه عدم رعایت وحدت رویه موجب ناامیدی بازنشستگان شده، از رئیس جمهور خواسته شده هرچه زودتر دستور پرداخت حق مناطق جنگی به همه‌ی بازنشستگان را صادر کند.   

دیدگاه تان را بنویسید