نقدینگی لازم برای عرضه اولیه مدیریت در چهارشنبه 20 مرداد چقدر است؟

روز چهارشنبه (20 مرداد) سهام شرکت «سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری» با نماد مدیریت عرضه اولیه خواهد شد و به هر کد بورسی 60 تا 84 سهم خواهد رسید. نقدینگی لازم برای عرضه اولیه مدیریت رقمی معادل 30 هزار الی 43 هزار تومان خواهد شد.

لینک کوتاه کپی شد

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: روز چهارشنبه (20 مرداد 1400)  15 درصد از سهام سهام شرکت «سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری» با نماد مدیریت عرضه می شود.

به هر کد بورسی حداکثر 420 سهم در دامنه قیمت: از  456.6 تا 502.3 تومان خواهد رسید.

درصورت استقبال 2.5 تا 3.5 میلیون نفری تعداد 60 تا 84 سهم به هر کد بورسی اختصاص پیدا خواهد کرد و  نقدینگی لازم برای عرضه اولیه ولکار حدود  30 هزار الی 43 هزار تومان لازم است.

عرضه اول مدیریت

دیدگاه تان را بنویسید