جی پلاس؛

سفارش های استاد فاطمی نیا درباره روز عرفه

استاد فاطمی نیا درباره روز عرفه سفارش های مهمی کرده اند.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش جی پلاس، استاد فاطمی نیا چندین نکته به شرح زیر درباره عرفه بیان داشته اند:

- روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلام است.

- در این روز، خداوند عنایت خاصی به بندگان دارد.

- بزرگانی را دیدم که به این روز چشم دوخته بودند.

- اعمال این روز را به قدر نشاط انجام دهید. 

- عمده این است که برای انسان معرفت حاصل شود.

- در مضامین دعای عظیم عرفه تامل بفرمایید.

- گاهی تامل در یک جمله، مسیر زندگی را تغییر می دهد.

- روز عرفه، روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل است.

- توسل به حضرت مسلم در این روز، مهم است.

  

 

 

منبع: کانال استاد فاطمی نیا

 

دیدگاه تان را بنویسید