جی پلاس؛

چرا امام تنظیم قانون اساسی را اولویت می دانستند؟

امام خمینی در بیستم تیرماه سال ۵۸ در جمع گروهی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی بر اولویت تنظیم قانون اساسی تاکید کردند.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیستم تیر ماه سال ۵۸ مطابق با شانزدهم شعبان ۱۳۹۹ در سخنرانی در جمع گروهی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی بر اولویت تنظیم قانون اساسی بر همۀ امور‌ تاکید کردند. متن سخنرانی امام به شرح زیر است:

‌‌

‌‌     ‌‌آقایانی برای بررسی قانون اساسی تعیین شده اند؛ الآن وقت این کار است. این کارهای‌‎ ‎‌فرعی، اگر ما الآن مشغول بشویم به آن کارها، از این کاری که اصلی است و سرنوشت‌‎ ‎‌مملکت ما به او بسته است، غفلت می کنیم. اینها را شما حالا بپیچید بگذارید کنار؛ بعد‌‎ ‎‌که آن مسائل اصلی درست شد، بعدش می آیید صحبت می کنیم.‌

‌‌ 

    ‌‌[‌‌یکی از حضار: الآن اگر شوراهای کارگری تشکیل نشود، توی وزارت کار طرح سندیکاهای‌‎ ‎‌کارگری است. سندیکای کارگری هم خواست کمونیستهاست. این مسیحیها، این کارگران را زیر نفوذ‌‎ ‎‌خودشان می گیرند و سندیکا تشکیل می دهند.‌‌]‌

‌‎     ‎‌مع ذلک اگر شما مشغول بشوید به این مسائل فرعی، مسئلۀ اصلی را فراموش‌‎ ‎‌می کنید؛ الآن این مسئلۀ اصلی مقدّم است.‌

‌‌     ‌‌[‌‌یکی از حضار: الآن یک مسئلۀ دیگر مطرح است. از امام تقاضا داریم برای جلوگیری از‌‎ ‎‌برخوردهای انحرافی و ایجاد حساسیت در قشر جوانِ تحصیلکردۀ مسلمان و جلوگیری از فتنه انگیزی‌‎ ‎‌افرادی که موقعیت پس از انقلاب را درک نمی کنند، خواهشمندیم موضعگیری مناسب و روشنی در‌‎ ‎‌قبال شخصیت اسلامی مرحوم شریعتی بیان بفرمایید.‌‌]‌

 

‌‌بهره برداری دشمن از تفرقه‌

‌‌     ‌‌من جواب از این نمی دهم. همین مسئله، مسئلۀ ایجاد اختلاف است. همین مسئله،‌‎ ‎‌اسباب این می شود که شما یک دسته بشوید، آنها یک دسته ای بشوند، مشغول یک‌‎ ‎‌کاری بشوید، آنها هم کار خودشان را بکنند؛ همین که در تهران الآن هست، در مشهد‌‎ ‎‌هست، در اصفهان هست. مشغول هستند که شماها را با قشر روحانی به جان هم بریزند؛‌ و شما مشغول یک کار دیگر بشوید و آنها مشغول اصل قضیه بشوند. اصل قضیه را‌‎ ‎‌ببینید. این مسئله که آقای دکتر چطورند، یا چطوری است، این یک وقت دیگری باشد.‌‎ ‎‌هم شما غفلت دارید، هم طرف دیگر. الآن اگر شما اشتغال به این پیدا کنید، دامنه اش‌‎ ‎‌زیاد می شود در همۀ کشور؛ سر یک چیزی که هیچ واقعیتی ندارد، هیچ صحّت ندارد،‌‎ ‎‌شماها به هم می ریزید؛ غافل از اصل مسئله می شوید. آنها مشغول بهره برداری هستند،‌‎ ‎‌شما مشغول دعوا هستید.‌

 

‌‌آفتهای اختلاف‌

‌‌     ‌‌من آنی که به شما عرض می کنم، امروز اختلاف بین شما جوانها اسباب این می شود‌‎ ‎‌که آن مطلب اصلی که همۀ ما داریم و اساس مملکت است، توجّه بهشان نکنید؛ به یک‌‎ ‎‌چیزهای دیگری که مربوط به مملکت نیست توجّه کنید و آنها اساس را از دست شما‌‎ ‎‌بگیرند. اگر آنها اساس را گرفتند، نه شما و نه آن طرف را مجال دیگر نخواهند داد. الآن‌‎ ‎‌وقت اختلاف نیست؛ اختلاف سر هیچ! هرکس بخواهد ایجاد اختلاف بکند، توجه‌‎ ‎‌داشته باشید یا آدمی است که روی نقشه، آن هم نقشه ای که خارجیها دستش داده اند،‌‎ ‎‌عمل دارد می کند و یا آدمی است که جاهل است. شما جوانها توجه بکنید؛ دیگر امروز،‌‎ ‎‌روزی نیست که ما بریزیم به جان هم و دیگران استفاده را ببرند. این مسائل فرعی را که‌‎ ‎‌کتاب این چی دارد، کتاب این چی کرده است، اینها را حالا بگذارید، بعدها صحبت‌‎ ‎‌می شود. الآن صحبتش را نکنید؛ الآن مشغول بشوید به اینکه ‌‌[‌‌اگر‌‌]‌‌ اشکال دارید به قانون‌‎ ‎‌اساسی، بنویسید؛ طرح دارید، بنویسید؛ تا وقت نگذشته، بدهید. برای بعد هم دنبال این‌‎ ‎‌باشید یک اشخاص خوب و صحیحی پیدا بکنید، معرفی بکنید، تعیین بشوند؛ تا اقلاًّ‌‎ ‎‌قانون اساسی ـ که موافق مصلحت ملت هست، موافق مصلحت اسلام است ـ درست‌‎ ‎‌بشود. دنبالش هم آن مسائل دیگر حل بشود. بعدش اینکه کی بهتر است، کی بدتر! آن،‌‎ ‎‌وقتش وسیع است؛ الآن وقت این کار نیست؛ وقت آن کار است الآن. به هیچ کاری‌‎ ‎‌خودتان را متوجّه نکنید. به همان کاری که الآن وقتش است توجّه کنید. ان شاءالله ‌‎ ‎‌خداوند همۀ شما را موفّق کند.‌

‌‎ ‎

‌‎صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۳-۴۴

 

دیدگاه تان را بنویسید